MILOŠ VASIĆ: Sezona lova na Dačića

10 Feb 2013

Ovo što se radi od Ivice Dačića, srbijanskog premijera i ministra unutarnjih poslova, zove se, inače, piti krv na slamčicu. Netko bi rekao da mu režu rep malo pomalo, umjesto odjednom, da se ne bi traumatizirao

Po?elo je od tabloidnih aluzija na temu ne?ijih veza s narkomagnatom Darkom Šari?em; pa je taj netko identificiran kao ‘ministar u dvije vlade’; pa je spomenut šef Da?i?evog kabineta Branko Lazarevi? (istraga je prije par dana otvorena); kona?no je Ivica Da?i? otvoreno imenovan kao netko tko je u više navrata razgovarao izravno sa Šari?evim partnerom Rodoljubom Radulovi?em, zvanim Miša Banana, ?iji je posao bio transport kokaina iz Južne Amerike u Europu, dakle nadasve važan.

Gospodin diler

Rodoljub Radulovi? (64) bio je odli?no smješten za taj posao: bio je direktor kotorske Jugooceanije, ozbiljnog parobrodskog društva i prakti?ki suvlasnik cijelog grada Kotora. Sada se razni ljudi prisje?aju da su brodovi Jugooceanije prevozili cement ?ak iz Kolumbije, što je postupak neuobi?ajen i ?udan, ali se nitko nije glasno ?udio. Nadimak Banana dobio je dok je iz te iste Kolumbije uvozio banane na veliko na tržišta Crne Gore i Srbije. Gospodo draga, on je nestao bez traga (rekao bi pjesnik) 2009, tiho i diskretno. Sada tabloidi spekuliraju da bi mogao biti u Švicarskoj; švicarska policija ne komentira. Ostao je upam?en kao šarmer, bjelosvjetski gospodin finih manira, omiljen kod žena. Po boljim terenima u Beogradu igrao je tenis s kim je trebalo. Sad se pri?a da je ministru Da?i?u i šefu kabineta Lazarevi?u poklonio po jedan mobitel Blackberry jer da su ‘sigurniji’ zbog kriptografske zaštite. Razumljivo je zašto bi Miša Banana poklanjao mobitele; manje je razumljivo zašto su ih ova dvojica primila.

Sve to skupa dovodi polako Ivicu Da?i?a u položaj nadasve neugodan; zahtjevi za ostavkom pljušte; spominju se i marice. Naši izvori govore ovih dana da se Aca Vu?i? ne?e smiriti dok Ivicu Da?i?a ne dovede – malo pomalo – do situacije u kojoj ?e ga kontrolirati sasvim, a zatim odbaciti kada se optužbe, intrige i dokazi akumuliraju do kriti?ne to?ke gdje mu opstanka više nema. Ilustracije su zabrinjavaju?e: premijer i ministar unutarnjih poslova ve? duže od godine dana nije u stanju postaviti ravnatelja policije jer su Vu?i? i njegovi zapeli da zadrže Milorada Veljovi?a po svaku cijenu, premda je ispunio sve uvjete za mirovinu. Ravnatelja ina?e postavlja vlada na pet godina, javnim natje?ajem. Sada vidimo da su policija, službe sigurnosti i Savjet za nacionalnu sigurnost još 2008. bile svjesne tko je Darko Šari? i ?ime trguje; da im je u prisluškivane razgovore Šari?a i Radulovi?a uletio sa strane, kolateralno, i Ivica Da?i?, a da o tome njega obavijestili nisu – iz nekog razloga. Sada se spominju ‘takti?ki razlozi’: da se divlja? ne uplaši.

Dobro ohla?ena osveta

U svemu tome – vidimo tek sada – klju?nu ulogu odigrao je Miodrag Miki Raki?, bivši šef kabineta predsjednika Republike Borisa Tadi?a i glavni tajnik Savjeta za državnu sigurnost koji je Tadi? stvorio; dakle, prethodnik Aleksandra Vu?i?a na mjestu koordinatora svih službi. Miki Raki?, sada dopredsjednik ?ilasove Demokratske stranke, prije par dana hladno je izjavio da su za Da?i?eve kontakte s ljudima bliskim Šari?u znali otpo?etka; da ima 135 CD-a na kojima su snimke (tonske i video) svih tih kontakata.

Dobro: ako su znali, zašto su šutjeli? Eh, kazat ?e vam oni koji svašta znaju, valjalo je Da?i?a imati u šaci kao preko volje i iz nužde prihva?enog koalicijskog partnera. Ti podaci nose – kako sada opet vidimo – odli?an ucjenjiva?ki potencijal. Demokratskoj stranci u svibanjskim izborima prošle godine to nije pomoglo; Da?i? se iscjenkao s Vu?i?em za premijersko mjesto i pustio niz vodu Tadi?a i demokrate; nije da sami nisu tome bili krivi: jesu. Jesu li ove izjave Mikija Raki?a – tako zgodne i drage Vu?i?u – dobro ohla?ena osveta, ne znamo. Prije ?e biti da demokrati peru ruke i poru?uju Vu?i?u: eto ti ga, tvoj je, sam si ga htio, pa se bavi njime.

Profinjeni sadizam

Ivica Da?i? koprca se, kao riba na udici, dosta hrabro i odlu?no. Prvo je zakazao izvanrednu presicu i na njoj mahao Bijelom knjigom MUP-a (o organiziranom kriminalu) iz 2008. u kojoj Radulovi?a nema. Te bijele knjige, znam iz vlastitog iskustva, umiju procuriti iz MUP, premda su službena tajna, pa je jasno da u njima nema nekih važnih i trenuta?no aktualnih lica. Nisu ni u muriji tako bedasti. Dok Da?i? tako zdvaja da ga, eto, olajavaju zli ljudi, on istovremeno gr?evito i previše nervozno inzistira na ‘stabilnosti’ vlastite vlade i na ‘dobrim odnosima’ s vlastitim prvim potpredsjednikom vlade Vu?i?em. Aca Vu?i?, pak, drži ledenu facu i tiho, drhtavim tenorom, objašnjava da ?e ‘institucije’ raditi svoj posao, bez obzira na to o kome je rije? – kao da je zbog toga jako tužan. Onda je Da?i? iz Washingtona DC, gdje je na molitvenom doru?ku kod Obame poru?io da ne razumije o ?emu je rije? jer da se, eto, ju?er vidio s ravnateljima FBI-ja i DEA-e i da mu oni vjeruju sve. Istoga dana, ju?er, Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak izvanrednog nadzora nad imovinom Ivice Ton?eva, savjetnika Da?i?evog za poslove sigurnosti – od svih stvari – jer da je imao poslovne veze s ?uvenim crnogorskim gangsterom Branom Šaranovi?em, ubijenim prije par godina.

Ovo se, dakle, zgušnjava i postaje neugodno preko svake mjere. O?ito je da Vu?i?, njegovi tabloidi koje u Srbiji zovu ‘službenim glasnicima’ i policijske frakcije nedostupne Da?i?u polako grickaju premijerov položaj sa svih strana. Netko bi rekao: rafinirano sadisti?ki, s namjerom da ga dovedu do ostavke. Ne odmah, ali istom kada dobiju nadnevak za po?etak razgovora o priklju?enju Srbije EU-u. Tako se Srbija bliži pojednostavljenju parlamentarne scene na dvije bitne stranke koje više ne?e ovisiti o razmaženim koalicijskim saveznicima, malim strankama s velikim apetitima – poput Da?i?evog SPS-a.

(Tportal)

Podelite ovu stranicu!