MILOŠ VASIĆ: Nataša dilerka

22 Mar 2017

Aleksandar Vučić imaće pravo da se izvini Nataši Jeremić onoga trenutka kada g. Jovanova prvo smeni sa mesta potpredsednika Glavnog odbora Srpske napredne stranke, a zatim ga iz te iste stranke isključi bez prava žalbe

Taman sam se uljuljao u slušanje predsedni?kih kandidata; slušao sam kako nam je divno kad svako od njih do?e na vlast, a pri?aju kao da su ve? došli, pa je tako lepo, a ja snivam ko ribar?e iz pesme, „jasno k’o na javi”. Te mi i u Rusiji i u EU; te nama što lepše i što bolje; te mi oterali Vu?i?a i ostale dripce; te mi stekli nove i neuprljane i ve? u tom pravcu… Kad!

Svašta sam ja u mom dugom i tužnom životu video, ama ovo nisam. Da Nataša Jeremi?, ona lepa cura sa televizije, postane odjednom nešto kao Dragoslav Kosmajac i još gore: šefica narko-kartela u ovom delu Evrope, ako sam dobro razumeo onog nekog Jovanova, potpredsednika Glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro, ima tu neka razlika: Kosmajca je za glavnog narko-bosa Balkana proglasio Aleksandar Vu?i?, posle površnog (po obi?aju) ?itanja starog izdanja Bele knjige MUP (opet po obi?aju, bez pitanja pre nego što se detonira) o organizovanom kriminalu. G. Jovanov, me?utim, nije se oslonio ?ak ni na neku Belu knjigu MUP; on je smesta g?u. Jeremi? Natašu proglasio za glavnu narko dilerku u ovom delu Evrope, eto tako.

Tu je onda došlo do raznih „uzbu?avanja”, što re?e ona jedna gospo?a nekada davno na radiju B92, dok je još postojao. G?a. Jeremi? naravno da se iznervirala – a ko ne bi? – i po?ela bez potrebe da objašnjava kako ona, eto, ni ?ašu vina nije popila toliko dugo, a kamo li da je probala, a kamo li prodavala, neku kontrolisanu supstancu. Otvorila je svoju intimu bez ikakve stvarne potrebe za ralje aždaje zvane srpsko javno mnjenje. Ma, znamo mi od po?etka da je ta naprednja?ka stoka, taj Jovanov, to izmislio na licu mesta, odmah, ne bi li se još više uvukao u ?mar svom Vo?i i Predsedniku. Takvi su oni i ?ovek se malo prera?unao; malo, a ne mnogo, kao što ?emo videti.

G?a. Jeremi? se sasvim uredno javno uvredila – s punim pravom – pustila i suzicu, što je razumljivo i šta sad? Sad se Aca Vu?i? odmah u ime stranke izvinio i nazvao svog potpredsednika Glavnog odbora, g. Jovanova raznim imenima; ali ga nije smesta smenio i izbacio iz stranke, kao što bi elementarna pristojnost nalagala; ali – oni pristojnost ne poznaju, ?ak ni elementarnu. Kao kontra-argument („kontrafazon bulju liže”, govorilo se kod nas mungup?i?a na Zvezdari) ponu?eno je slede?: da je Vuk Jeremi? Andreja Vu?i?a nazvao vo?om kriminalne bande, pak šta se sada buni? On brata nazove kriminalcem, a mi onda njegovu ženu proglasimo za narko- bosa, pak smo kvit. U razloge Vuka Jeremi?a, da zašto je Andreja Vu?i?a nazvao tako, ulaziti ne?emo, mada smo u iskušenju: ipak je od ranije poznat organima, a mnogo više nepoznat uprkos odre?enim saznanjima tih istih organa koje posle epizode sa žandarima, kada je brat Premijer presudio istoga dana na licu mesta, niko više ne sme ni da pomene. Protiv g?e. Nataše Jeremi?, me?utim, nema, niti je ikada bilo, niti jedne jedine indicije, a kamo li osnove za sumnju, da ima bilo kakve veze sa trgovinom kontrolisanim supstancama,

Zašto onda g. Jovanov sebi uzima slobodu da jednu pristojnu i normalnu ženu, do sada nepoznatu organima, optuži da je novi Kosmajac (a znamo kako je Kosmajac prošao)? Pretpostavljamo zato što je osetio neodoljivu potrebu da svog Vo?u i Njegovu Porodicu zaštiti od „dosovskih” napada. To se ne radi tako. Prvo se Andreja Vu?i?a odbrani od Vuka Jeremi?a kako se može i zna. Ni po koju se cenu ne napada g?a. Jeremi? tek tako, bez ijedne senke sumnje, a zato što je njen muž rekao nešto o Andreju Vu?i?u. To je jasno i mom ma?ku koji se ne zove tek tako Dottore Ma?koni, ali nije g. Jovanovu. Kontrafazoni (koji bulju ližu) ne pomažu, naravno: g. Jovanov napravio je sranje nebeskih razmera i ta?ka; nikakva va?enja na Andreja Vu?i?a tu ne pomažu.

Tu smo sada došli na delikatan teren: Vu?i? se izokola i uopšteno „izvinio”, misle?i da ?e tako slu?aj zatrpati pod tepih, što ni moj ma?ak ne radi. Naravno da je g?a. Nataša Jeremi? to licemerno i odvratno izvinjenje odbila da prihvati, s punim pravom. Aleksandar Vu?i? ima?e pravo da se izvini Nataši Jeremi? onoga trenutka kada g. Jovanova prvo smeni sa mesta potpredsednika Glavnog odbora Srpske napredne stranke, a zatim ga iz te iste stranke isklju?i bez prava žalbe. Sve manje od toga je odvratno licemerstvo i pre?utna podrška glupom g. Jovanovu koji nije u stanju da obuzda svoje najprimitivnije ulizi?ke nagone (a nije ni jedini).

Ono što zabrinjava jeste to što takvi po?inju da ose?aju da im je slobodno da rade šta ho?e kad im padne na ono malo pameti, ako im je uopšte nešto ostalo. E, to je ve? problem s kojim ?e Aleksandar Vu?i? morati da se bori kao Predsednik Republike Srbije, ?im to postane, zavidljivcima i mrziteljima uprkos. Sa takvim „foloverima” (A. Vu?i?; srpski: sledbenicima) Vu?i? bi morao da se zabrine za svoju budu?nost . Ko god ima iza sebe g. Jovanova, morao bi da se ozbiljno zamisli, a ne da ga pokriva glupim licemernim sofizmima. Takvi ?oveka guraju u propast.

Vu?i?u, oteraj Jovanova dok nije kasno. Ko ima njega iza le?a, slabo mu se piše.

(Vreme)

Podelite ovu stranicu!