MILOŠ VASIĆ: Most u Hrvata

11 Nov 2015

Studija slučaja: Osveženje ili poznati postizborni scenario u Hrvatskoj?

Politika ume da dovede ljude u razna iskušenja; obi?no moralne prirode, jer je re? o mo?i i njenim ekvivalentima poput gotovog novca, debelog džipa i ostalog. Koliko li je samo vrlina posrnulo pred iskušenjima…

Ishod ovih nedeljnih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj pruža nam lep primer iskušenja. Naime, dve glavne stranke – vladaju?i SDP i opozicioni HDZ – loše su prošle, s obzirom na velike ambicije: ispalo je pata karta – po 59 mandata u Saboru. HDZ sa dijasporom i SDP sa Istrijanima, svako po tri mandata; ina?e su bili po 56 svako; Aleksandar Vu?i? je požurio da ?estita Tomislavu Karamarku (HDZ) pobedu, ali je to bilo donekle preuranjeno. Ali, šta ?emo: srce hrli pred razumom. Nije, me?utim u tome problem. Problem je u neo?ekivanoj sili koja se pojavila iz vedra neba. Ta sila je koalicija nezavisnih lista Most koja je – glete ?uda – osvojila celih 19 saborskih mandata. Listu Most ?ine nekoliko gradona?elnika manjih gradova širom Hrvatske – od Metkovi?a do Me?imurja – opravdano nezadovoljnih obema glavnim strankama i njihove pristalice. Lider i duh pokreta? je gradona?elnik Metkovi?a Božo Petrov, mlad i energi?an psihijatar koji je svoj grad iš?upao iz korupcije i dugova vrlo brzo i efikasno; za njim sledi Stipe Petrina, gradona?elnik Primoštena, naizgled grubi ribar ili težak, ali veoma artikulisan i inteligentan ?ovek; tre?i lider je Drago Prgomet, bivši potpredsednik HDZ, koji se još proletos posva?ao sa Karamarkom i bio najuren iz stranke. Ostale stranke ostale su marginalne, a ona Ive Josipovi?a, bivšeg predsednika republike, nije ni cenzus prešla. Osam zastupnika manjina ionako ?e se držati u grupi i prista?e uz pobednika, kao i obi?no, kao da mogu druga?ije.

POSLEDNJA VEST: Most traži jedinstvo izme?u HDZ-a i SDP-a

Božo Petrov, nosilac liste Mosta, izjavio je u ponedeljak nakon razgovora sa rukovodstvima HDZ-a i SDP-a, da ta koalicija zahteva od dve najve?e stranke da zajedniccki formiraju vladu i ponudio da Most bude moderator u tim razgovorima. Prema njegovim reccima, Hrvatskoj je u ovom trenutku izuzetno potrebno jedinstvo, jer je prioritet rešavanje privredne situacije.
“O?ekujemo i od jednih i od drugih da taj deo razumeju i prihvate. Smatramo da oni mogu nakon 25 godina sesti za sto, zaustaviti animozitete. Ja verujem da ?e biti dovoljno politi?ke mudrosti da nas ne?e odbiti”, rekao je Petrov.
Prema njegovim re?ima, Most ne?e odustati od zahteva za reformama. On je najavio da ?e s njihove strane tako?e i?i predlog za mandatara vlade, ali je odbio da odgovori na pitanje da li to zna?i da ?e Most tražiti da ima premijera ili ?e podržati nekoga iz dve najve?e partije.
E, tu sada imamo krajnje zanimljivu matematiku. Ni HDZ, ni SDP, ni Karamarko, ni Milanovi?, ne mogu da sastave potrebnih 76 mandata potrebnih za osnivanje vlade bez Mosta. Sa Mostom imaju komotnu ve?inu – ako u?u u postizbornu koaliciju. Ima, dakle, tri izlaza: da Most koalira sa HDZ; da Most koalira sa SDP; da SDP i HDZ, užasnuti kakvi su, sastave veliku koaliciju – ili novi izbori. Tre?a opcija – velika koalicija – smatra se u Hrvatskoj za nemogu?u i samoubila?ku po obe velike stranke, tako da Most ostaje usamljen pred hamletovskom dilemom, u Banatu poznatom kao „e, sad, popo budi ?ovek“. Do danas (sreda popodne) Most se drži ?vrsto svoje osnovne ideje: ne?emo ni sa jednima, ni sa drugima, ho?emo ta?no definisane reforme iz našeg programa, pa vi vidite… Te su reforme dosta bolne za postoje?i establišment u Hrvata, ali nisu neizvodive; štaviše, procenjuju se kao korisne, ali teško prihvatljive klijentelisti?ki ustrojenim institucijama.

Naravno da je no? izme?u nedelje i ponedeljka – kad je sve bilo jasno i glasovi prebrojani – protekla u telefoniranjima, kao i naredni dani; to još traje. Znaju?i nas – jebali vi nas – tu su po?ele da padaju sablažnjive ponude sa obe strane, SDP i HDZ. Most se herojski odupire – do sada. Nu?ena su im mesta u izvršnoj vlasti; pominjalo se premijersko mesto, jer oni ne?e ni Karamarka, ni Milanovi?a; oni ho?e reforme, pa to ti je. Za sada je stav Mosta da ?e sedeti u Saboru i nadzirati reforme bilo koje budu?e vlade, pa ?e je, ako ne budu zadovoljni – srušiti. I tako od jednog do drugog zakonskog predloga, što je naporno i opasno za politi?ki establišment Hrvatske. „Bolji su i novi izbori od loše vlade“, kratko je objasnio Božo Petrov.

Sve ovo izgleda lepo i osvežavaju?e: zna?ajan deo hrvatskih bira?a o?ito je podjednako zga?en obema velikim strankama, ?im je glasao za Most. Uzgred: lako je njima sa dve podjednako jake stranke; šta ?emo sa samo jednom? Tu se sad postavlja klju?no pitanje: dokle ?e Most odolevati iskušenjima i sablažnjivim ponudama? Ve? se javljaju pretpostavke da ?e prvi potezi obe velike stranke biti pokušaji kupovine nekih od 19 saborskih zastupnika Mosta i razbijanje koalicije iznutra. Tu sad treba biti strpljiv – dok njih iz Mosta strpljenje ne izda, a iskušenje ne savlada. ?ovek je kvarljiva roba, kao što znamo. Uz dužno uzdanje u vrlinu svakog od tih 19 saborskih zastupnika Mosta, valja nam se plašiti da svako ima cenu. Pitanje je samo koliko para i obe?anih položaja SDP i HDZ ne?e žaliti da pridobiju potrebnu ve?inu od 76 mandata. Sude?i po trenutnoj panici u obe stranke, Most bi mogao svoju vrlinu skupo da proda – ako ne izdrži.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!