MILOŠ VASIĆ: Marketinški ćorak od atentata

17 Feb 2013

Marketinški gledano, puštanje u javnost ove dramatizirane priče o prijetnji najvišim dužnosnicima može imati samo kratku i skupu dobit

U ?etvrtak nave?er, dok je premijer Srbije Ivica Da?i? stegnuta srca letio vladinim avionom iz Dublina za Beograd, MUP je izdao izvanredno priop?enje veoma ozbiljnim tonom. Ukratko: da je BIA (tajna služba) došla do obavještajnih spoznaja prema kojima ‘neke kriminalne grupe’ (u množini, molim primijetite) pripremaju sabotažu na vladinom avionu ‘preko osoba koje tom avionu imaju pristup’.

Sabotaža bi se imala izvesti tako što ?e se izazvati kvar zbog kojega bi avion pao, a nitko ne bi skužio da je o sabotaži rije?. Cilj sabotaže bio bi ubojstvo najviših državnih dužnosnika, naravno: predsjednika Republike, premijera, prvog potpredsjednika vlade. O toj obavještajnoj spoznaji, veli se dalje u priop?enju, BIA je izvijestila direkciju policije, a oni pak svojega ministra i premijera u Dublinu. Nakon konzultacije s posadom aviona, Da?i? i oni odlu?ili su ipak letjeti natrag za Beograd. Sretno su sletjeli u ?etvrtak nave?er. Da?i? je odmah izjavio da je rije? o izvanrednoj suradnji BIA-e i policije, po prvi puta, kako je rekao. Sutradan je istim avionom Aleksandar Vu?i?, ministar obrane, potpredsjednik vlade, predsjednik vladaju?e stranke i Veliki Koordinator Svih Službi Sigurnosti odletio u Berlin, što bi imalo biti izraz velike hrabrosti.

Ovaj doga?aj veoma je zanimljiv – iz više razloga.

Kao prvo: dade se naslutiti da su ‘kriminalne grupe’ (u množini) napravile združeni plan, u zrakoplovstvu bi se reklo ‘pool’, ne bi li lišile života hrabre borce suprotive korupciji i organiziranom kriminalu; ne kaže se koje grupe. Ne kaže se ni kako su pokušale za sebe pridobiti ‘osobe koje imaju pristup vladinom avionu’ – i to je drugo. Naime, broj ljudi s pristupom tom Falconu 50 (Hrvatska ima isti takav) veoma je ograni?en: posada (leta?ko i kabinsko osoblje); aviomehani?ari koji ga održavaju; policajci koji ga ?uvaju u hangaru na aerodromu Sur?in. Posade možemo odmah isklju?iti jer nisu samoubila?ki nastrojene. Zemaljsko osoblje, aviomehani?ari i inženjeri, podložno je redovitim i temeljitim sigurnosnim provjerama, a ne može se o?ekivati da bi netko od njih bio toliko glup da se izloži propasti pomažu?i neku kriminalnu skupinu. Isto vrijedi i za aerodromske policajce koji hangar ?uvaju danono?no. Ovako opisana urota, kao u tom priop?enju MUP-a, opasno se bliži izmaštanim scenarijima za loše politi?ke trilere.

Idemo dalje: taj Falcon 50 prili?no je star i do sada se bio kvario više puta (prije par mjeseci ostao je u kvaru u Dubaiju, pa je neki ljubazni šeik posudio svoj avion vladinom izaslanstvu); tehni?ki resursi su mu pri kraju i ve? se bilo pri?alo o potrebi da se kupi novi avion. Važniji redoviti remonti obavljaju se u Švicarskoj, ali i tamo su ti avioni pod pažljivim nadzorom i u pouzdanim rukama; ipak je rije? o zrakoplovima bogatih i važnih osoba. Aerodrom u Dublinu posebno je siguran jer Republika Irska ima iskustvo s terorizmom.

U nekim normalnim okolnostima BIA bi – naravno – obavijestila MUP i ugrožena lica o svojim spoznajama; bile bi se poduzele odgovaraju?e mjere na izravnom osiguranju i izvanredne provjere svih koji imaju pristupa avionu. Ali nitko odgovoran i savjestan to ne bi puštao u javnost, pogotovo ne u tako dramati?nim priop?enjima. Obavještajni rad nastavio bi se diskretno, u nadi da ?e se urota otkriti – ako postoji. Ako postoji, ponavljamo. Suprotno je svakom profesionalizmu u poslovima sigurnosti davati ovakva priop?enja. Ako urota zaista postoji, to ?e njene tvorce uzbuniti i opomenuti. To je barem jasno svakom ?itatelju novina.

?oban i vuk

Zašto, dakle, MUP Srbije pravi ovakve nepotrebne dramatizacije? Pakosni analiti?ari ve? su ponudili neke odgovore. Jedni skre?u pozornost na Da?i?eve rije?i da, eto, kona?no imamo suradnju BIA-e i MUP-a. To nije istina: te dvije službe po?ele su sura?ivati blisko još 2003, pred atentat na premijera Zorana ?in?i?a i to je bilo prvi puta; od tada sura?uju manje-više redovito, ali sve bolje. Imali smo, me?utim, nedavno stanovitu krizu u odnosima, kada su se pojavile prve naznake o navodnim vezama Da?i?evim i njegovih suradnika s osobama bliskim narkokartelu Darka Šari?a. Tu je došlo do trvenja, da ne kažemo kreševa, u tim delikatnim relacijama, pa se sada Da?i?eva izjava tuma?i kao poruka da je sve u redu; da svi imamo istog neprijatelja; da nitko ne?e odre?ivati red letenja vladinih najviših dužnosnika itd.

Drugi analiti?ari, manje delikatni, ali podjednako pakosni, cijelu pri?u skloni su tuma?iti obi?nim pukim marketingom: eto smo ugroženi, vidite li to, ?ak nam i avion sabotiraju; mora biti da smo zaista veliki borci protiv korupcije i kriminala. Tre?i analiti?ari – oni najpakosniji – kažu da bi to mogla biti jedna od standardnih udbaških pri?a: dizanje vlastite cijene izmišljanjem navodnih prijetnji. Poruka bi bila – eto, da nema nas, bili bi vas sve ve? pobili, ali mi bdijemo nad vašim životima itd. Ne bi bilo prvi puta…

Marketinški gledano, puštanje u javnost ove dramatizirane pri?e o prijetnji najvišim dužnosnicima može imati samo kratku i skupu dobit; sve je to nalik na onu pri?u o malom ?obanu koji je vikao o vuku – dok vuk nije došao.
To se, jednostavno, ne radi me?u ozbiljnim ljudima.

(Tportal)

Podelite ovu stranicu!