Milioni žena se porađaju bez zdravstvene njege

26 Feb 2014

Svake godine, 40 miliona žena porađa se bez stručne pomoći, pokazuje novo istraživanje koje je objavila organizacija Save the Children

Svake godine, 40 miliona žena pora?a se bez stru?ne pomo?i, pokazuje novo istraživanje koje je objavila organizacija Save the Children. Novi izvještaj Save the Children – Zaustavimo umiranje novoro?en?adi (Ending Newborn Deaths) – pokazuje da je jedna polovina smrti u prvom danu života širom svijeta mogla biti sprije?ena da su majka i beba imale pristup besplatnoj zdravstvenoj njezi i stru?noj primalji.

Andrea Žerav?i?, direktorica Save the Children kaže: “Grozno je da su u svijetu mnoge majke izgubile život, iako su njihovi životi mogli biti spašeni da im je samo pri ruci bio neko ko bi pazio da porod te?e sigurno i ko bi znao šta ?initi ukoliko do?e do krize. Pozivamo sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da u?ine sve što je u njihovoj mo?i da osiguraju da sve trudnice, porodilje, novoro?en?ad i djeca imaju besplatnu, stru?nu i lako dostupnu zdravstvenu njegu, kako bi se u potpunosti iskorijenili tragi?ni slu?ajevi koji se danas lako mogu sprije?iti.”

Izvještaj možete preuzeti ovdje.

Marie (ime je promijenjeno zbog zaštite identiteta) ima 30 godina i živi u Demokratskoj Republici Kongo. Ovo je njeno šesto dijete. Došla je u bolnicu u Makota zdravstvenoj zoni, Mwene Ditu, Kasai Oriental, 2. novembra 2013. godine, kako bi se porodila, no došlo je do komplikacija i bio joj je potreban carski rez. Njena beba je sada izvan opasnosti, ali ona ne može napustiti bolnicu jer nema novca da plati operaciju koja joj je bila neophodna. Marie je dužna 53,000 Kongoških franaka (£35) koje ne može da plati, niti ima porodicu koja bi mogla platiti umjesto nje.

Kada je došlo vrijeme da napusti bolnicu, medicinski tehni?ari (muškarci) tražili su novac od Marie. Ona im je tada rekla da ne može da plati, te je zbog toga nisu pustili da ode. Njenih ostalih petero djece je kod ku?e s njihovim ocem, koji pokušava da na?e novac koji je potreban da je oslobodi iz bolnice.

Gashaw Geleta, 24, muškarac primalja, pruža njegu Mulu Ali u Kelalla zdravstvenoj klinici u Kelalli, regija Amhara u Etiopiji. Ova klinika koju podržava Save the Children ima samo jednu primalju na 20.000 majki i ona porodi 25 beba mjese?no.

Adamin (16) poro?aj trajao je dva dana prije no što je otišla na mjesto gdje se pruža zdravstvena njega kako bi rodila svoju bebu. Uslijed teškog poro?aja, njena beba je ro?ena, ali nije disala. Beba je umrla dva dana kasnije. Adama je veoma tužna jer je morala napustiti školu zbog trudno?e.

Sierra Leone je na dnu ljestvice Indeksa humanog razvoja, s visokom stopom smrtnosti majki i djece. ?esto se opisuje kao jedno od najgorih mjesta na svijetu za poro?aj i ro?enje.

Primalja Rose Vishangweli doji svoju k?erku u Mkanga 2, selo u okrugu Lindi u Tanzaniji.

Tokom protekle godine, Save the Children je obu?io 392 zdravstvena radnika u regiji Lindi u Tanzaniji i nau?io ih vještinama koje su potrebne kako bi se zaustavilo umiranje vezano za poro?aj i smrtnost novoro?en?adi koje se može sprije?iti.

(Radio Sarajevo)

Podelite ovu stranicu!