Milioni za kupovinu novogodišnjih paketića

16 Dec 2014

Novosadska javna preduzeća pisala Deda Mrazu

Novosadska javna preduze?a potroši?e milione za novogodišnje paketi?e. Na poslednjoj sednici gradske skupštine odlu?eno je da ?e se nekima od ovih preduze?a iz gradskog budžeta isplatiti dodatna sredstva, zbog dugovanja i pla?anja otpremnina.

Tako su novosadska Toplana, Informatika, Vodovod i kanalizacija, Tržnica i ?isto?a ve? zaklju?ili ugovore o kupovini novogodišnjih paketi?a za decu zaposlenih. Ukupna dogovorena suma za ovu namenu zasad iznosi oko 8,6 miliona dinara.

Novogodišnja euforija najviše je zahvatila novosadska JKP Vodovod i kanalizacija i ?isto?a, koji su sklopili ugovore za kupovinu paketi?a u iznosu od 2,9, odnosno 2,6 miliona dinara.

Primera radi, Centar za socijalni rad Novog Sada je pre šest dana ugovorio kupovinu ?ak dva putni?ka automobila za 2,1 miliona dinara. Ovaj iznos, me?utim, za Vodovod i ?isto?u nije dovoljan za kupovinu novogodišnjih paketi?a.

Deda Mrazu su pisali i novosadska Toplana i Informatika. Ta preduze?a su ugovorila kupovinu novogodišnjih paketi?a za milion i 1,4 miliona dinara. U ovom slu?aju, nebitno je da li su bili „dobri“ ove godine.

Za sada je najmanje za ovu namenu potrošila novosadska Tržnica, koja je za kupovinu paketi?a za decu zaposlenih dogovorila 400 hiljada dinara.

Javno preduze?e Zavod za izgradnju grada ovu javnu nabavku je obustavilo pre pet dana. To JP je predvidelo za kupovinu novogodišnjih paketi?a nešto preko 750 hiljada dinara, ali je zbog „prestanka potrebe za predmetnim dobrom“ ta javna nabavka obustavljena i ne?e se sprovoditi u narednih pola godine. Nekako se „potrefilo“ da je ova obustava usledila nakon što su pojedini novosadski mediji preneli da neka javna preduze?a nameravaju da „nameste“ ove tendere.

Otvorene tendere za kupovinu paketi?a imaju i druga novosadska javna preduze?a. Najzanimljivije je da je me?u njima i JKP Put, ?iji je ra?un u nekoliko navrata bio u blokadi i ?iji su radnici do pre samo mesec dana štrajkovali obustavom rada, nakon ?ega ih je primio gradona?elnik Novog Sada. To preduze?e, pak, ovih dana potražuje od Deda Mraza slatkiše i platežne kartice.  Nije još ustanovljeno šta ?e deci platežne kartice.

Ž.Majski

Podelite ovu stranicu!