Milioni djece rade najgore poslove

06 Jun 2012

Međunarodna organizacija rada procjenjuje da blizu 74 miliona dječaka i oko 41 milion djevojčica radi najgore poslove

Međunarodna organizacija rada (MOR) iznijela je procjene prema kojima je blizu 215 miliona djece trenutno uključeno u rad i da više od polovine radi najgore poslove.

Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika (NSPR) izvijestio je kako najnovije procjene ukazuju da je oko 127 miliona dječaka i oko 88 miliona djevojčica uključeno u dječiji rad, a blizu 74 miliona dječaka i blizu 41 milion djevojčica uključeno je u najgore oblike rada.

Djeca radnici mogu biti izložena fizičkim, psihološkim ili moralnim patnjama koje prouzrokuju dugotrajne posljedice.

Uoči Svjetskog dana borbe protiv dječijeg rada, NSPR poziva na univerzalnu ratifikaciju konvencija MOR-a o dječijem radu, nacionalne politike i programe kako bi obezbijedili efikasan napredak u eliminiranju dječijeg rada i akciju za izgradnju svjetskog pokreta protiv dječijeg rada.

Dugotrajne posljedice

“Prijevremeni ulazak na tržište rada odvlači djecu iz obrazovnog sistema i obuke koja im je potrebna za pristojan posao kad odrastu i koja bi im omogućila da se oni sami i njihove porodice izvuku iz kruga siromaštva”, ocjenjuje Sindikat prosvjetnih radnika.

U saopćenju se upozorava da djeca radnici mogu biti izložena fizičkim, psihološkim ili moralnim patnjama koje prouzrokuju dugotrajne posljedice.

Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada, koji će ove godine biti obilježen pod motom “Ljudsko pravo i socijalna pravda – okončajmo rad djece!”, naglasit će prava sve djece na zaštitu od prinudnog rada i drugih kršenja osnovnih ljudskih prava.

Svakog 12. juna ljudi širom svijeta udružuju se u borbu protiv dječjeg rada, s ciljem podizanja svijesti javnosti i da se izgradi politička kampanja da se to okonča.

Konvencije za zaštitu djece

Međunarodna organizacija rada je 2010. godine prihvatila Plan za postizanje eliminacije najgorih oblika dječijeg rada do 2016. godine, koji je naglasio da je rad djece prepreka za prava djeteta i barijera za razvoj.

Konvencije MOR-a nastoje zaštiti djecu od izloženosti radu, a zajedno s drugim međunarodnim instrumentima koji se odnose na dječija, radnička i ljudska prava, pružaju važan okvir za zakonodavstvo koje uspostavljaju nacionalne vlade.

Što se tiče dječijeg rada, Konvencija MOR-a o minimalnoj starosti iz 1973. godine zahtijeva od država da u svojim zakonima preciziraju minimalnu starosnu granicu za zaposlenje, koja ne bi smjela biti ispod starosti završetka obaveznog školovanja, a koje ne bi trebalo biti ispod 15 godina.

Zemlje čije su ekonomija i obrazovne ustanove nedovoljno razvijene mogu se, pod određenim uslovima u početku određivanja minimalnog starosnog doba, opredijeliti za granicu od 14 godina.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!