Milić (LDP): Decentralizovati policiju

06 Mar 2014

“Vojvodina treba da ima svoju policiju"

Zamenik predsednika Liberalno-demokratske partije (LDP) Nenad Mili? izjavio je danas da policija u Srbiji mora da se decentralizuje i da gradovi i opštine moraju da imaju ovlaš?enja da biraju na?elnika policije u svojoj lokalnoj samoupravi.

“Ukoliko rukovodstva u gradovima i opštinama ne mogu da uti?u na bezbednost, ve? se svime upravlja iz jednog centra u MUP-u, onda imamo situaciju kakvu imamo: nebezbedne gradove”, rekao je Mili? na konferenciji za novinare u Novom Sadu.

Prema njegovim re?ima, Novi Sad godinama nije imao na?elnika policije zbog politi?kih sukoba u Beogradu.

Mili? je podsetio da je takav na?in funkcionisanja policije, kada su skupštine gradova i opština birale na?elnike policije, bio uspešan tokom 50 godina, dok nije ukinut 1992. godine.

“Srpska policija ima ?etiri policajca po 1.000 stanovnika, a svetski standard je dva do dva i po. Organizacija policije je pogrešna i bazira se na represiji a ne na prevenciji. Ne rešava se bezbednosni problem tako što ?e u Novi Sad do?i kao poja?anje 200 policajaca koji uopšte ne poznaju ovaj grad”, naveo je Mili?.

Ocenio je da za takvu vrstu reforme ne treba novac, ve? samo politi?ka volja da se republi?ka vlast odrekne dela vlasti i da ga prebaci na lokalne zajednice.

“Vojvodina treba da ima svoju policiju, koja bi trebalo da vrši profesionalnu kontrolu rada lokalnih policija u opštinama i gradovima u pokrajini”, rekao je Mili?.

Predsednik Liberalno-demokratske partije (LDP) Vojvodine Dušan Miji? rekao je da novi Ustav Srbije treba da definiše da i Vojvodina ima svoj ustav.

“Vojvodina svojim ustavom treba da definiše zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast. Srbija je slozena država, u kojoj Vojvodina treba da bude ravnopravna. To je na?in da se oslobode potencijali koji su marginalizovani nakon rušenja autonomije Vojvodine iz 1990. godine, na radost svih gra?ana Srbije, jer Vojvodina jeste deo Srbije i nema tu nikakvog govora o separatizmu, to su ?isto politi?ka podmetanja”, rekao je Miji?.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!