Miletić: Težnje ka decentralizaciji vezuju Istru i Vojvodinu

12 Dec 2015

Kao što Vojvodina ne želi svoje novce poklanjati Beogradu, objasnio je, tako ni Istra ne želi Zagrebu.

U danima kada se iz Vojvodine mogu ?uti izjave zvani?nika da Vlada Srbije ponovo zakida Vojvodinu, optužbe na ra?un republi?kih vlasti zbog centralizacije države i podse?anja da još uvek nije donet Zakon o finansiranju Vojvodine, zbog kojeg Srbija od kraja 2008. godine krši sopstveni Ustav, u našem susedstvu jedan regionalni pokret odneo je novu pobedu na izborima i poru?io centralnim vlastima da “Dolazimo po svoje”. Svojim bira?ima su poru?ili i da po svoje mišljenje ne moraju u glavni grad, a da regija u kojoj su na vlasti preko dve decenije nije “koza muzara”.

Program decentralizacije Hrvatske Istarskog demokratskog sabora (IDS) podrazumeva decentralizaciju privrede, poljoprivrede, turizma, zdravstva i socijalnog sektora, infrastrukturnih projekata i zaštite životne sredine, obrazovanja i kulture, kao i decentralizovani model implementacije EU fondova. Program se završava porukom “Ne tražimo tu?e, ali tražimo pravo na svoje”.

Predsednik Istarskog demokratskog sabora (IDS) Boris Mileti? ocenio je u izjavi za RTV da Vojvodinu i Istru veže mnogo sli?nosti, od zajedni?kih vrednosti poput multietni?nosti, multikulturalnosti i višejezi?nosti, do dugogodišnje saradnje na podru?ju politike, privrede, turizma i kulture.

“Povrh svega, sli?nost je u obostranoj želji za unapre?enjem i razvojem svojih regija koje ko?i centralizovana država – ne manjak iskustva, ne manjak stru?nih kadrova, ne manjak projekata, nego isklju?ivo trom i zastareli sistem centralisti?ke države”, kazao je Mileti?.

Kao što Vojvodina ne želi svoje novce poklanjati Beogradu, objasnio je, tako ni Istra ne želi Zagrebu.

“Autonomija u podru?ju privrede, finansija, školstva, zdravstva i ostalih podru?ja razumne su težnje i ciljevi koji vežu ove dve regije”, rekao je predsednik IDS.

On je ocenio da je nepravedna raspodela budžeta sli?nost koja Istru i Vojvodinu zakida u svakom pogledu. “A okrenemo li se budu?nosti, verujemo da ?e nas povezivati pravednija situacija od ove današnje”, dodao je on.

Boris Mileti?, koji je ujedno i gradona?elnik Pule, ocenio je i da je decentralizacija postala tema broj jedan u Hrvatskoj.

“Da IDS nije stavio na pregovara?ki sto decentralizaciju i klju?ne projekte za razvoj naše regije, niko danas o tome ne bi razgovarao. Što se nas ti?e, mi smo u prošlih nekoliko nedelja predstavili programsku turneju pod nazivom ‘Pravo na svoje’. Ovaj koncept ozna?ava našu predizbornu kampanju i okosnicu programa kojim smo sve naše temeljne vrednosti saželi u jasne i konkretne ciljeve”, kazao je predsednik IDS.

Kako je rekao, gra?ani treba da znaju koliko bi se decentralizacijom popravio kvalitet njihovog svakodnevnog života. Mileti? je zaklju?io i da Hrvatska isklju?ivo decentralizacijom može do?i do prosperiteta, a da je jedino IDS u poziciji da natera Vladu da zapo?ne taj proces.

Na pitanje u kojoj meri je Balkan “osetljiv” na pitanja autonomije, regionalizacije i decentralizacije, predsednik IDS je naveo da je centralizam istorijski faktor, koji su zemlje jugoisto?ne Europe nasledile.

On je dodao i da IDS tome oponira od po?etka 90-ih. “Iako nas se mnogo puta prozivalo za manjak domoljublja i separatizam, te etiketiralo kao ‘razli?ite’, sve su naše temeljne vrednosti vremenskim odmakom prihva?ene, pa tako i ideja o decentralizaciji i regionalizaciji koja je sad tema broj jedan u državi. Stoga, možemo zaklju?iti kako nas upravo ta razli?itost od ostatka zemlje stavlja korak ispred ostalih kad je u pitanju okretanje Evropi i zagovaranje proevropskih ideja”, kazao je Mileti?.

Tokom kampanje, dodao je, svima su bili vidljivi pokušaji vra?anja u prošlost sa svih strana. Mileti? je poru?io da je to pogrešno i promašeno.

“Nas to ne zanima, mi gledamo kako da dosegnemo standard najrazvijenijih evropskih zemalja. A to se ne?e dogoditi gledanjem unazad, nego isklju?ivo napred. Upravo smo na taj na?in dobili poverenje velikog broja gra?ana, postavši ?ak ?etvrta politi?ka opcija u Hrvatskoj iako smo se kandidovali samo u jednoj izbornoj jedinici. Kad gra?ani dobro znaju što mogu o?ekivati od vas, onda je uspeh garantovan, a nama je verodostojnost i doslednost u borbi za interese naših regija – svetinja”, kazao je predsednik IDS.

Boris Mileti? je podsetio da se ta stranka godinama borila za osnovni dokument Istre – Statut Istarske županije, koji je, kako je rekao, na neki na?in sredinom devedesetih bio jeres. On je naveo i da IDS nije popustio pod pritiscima i da su u toj stranci znali da ?e vreme pokazati da je njihova politika ispravna. Kako je rekao, i dalje su ?vrsto uvereni da u Istri i u Hrvatskoj ne sme biti nijednog gra?anina koji se ose?a kao gost ili ga neko tako tretira. Smatra da je borba za Statut Istarske županije jednako važna za Istru koliko i za Hrvatsku.

“Od tada, sve ono što tražimo za Istru, tražimo i za sve ostale županije, odnosno regije. No, valja naglasiti da Istra ima deo posebnosti u odnosu na druge županije, i to kroz pravo na dvojezi?nost i kulturnu posebnost, što je ugra?eno u Županijski statut i ve? je ostvareno. Sad je došao red da Istra dobije pravo na raspolaganje vlastitim razvojem i resursima”, poru?io je Mileti?.

Na pitanje kakav je danas odnos EU prema Istri, predsednik IDS i gradona?elnik Pule, ocenio je da se Istra dobro snašla u evropskom okruženju. Prema njegovim re?ima, iako je Istra po veli?ini u Evropi relativno mala regija, njena prepoznatljivost nadilazi njene granice i s punim pravom se može re?i da Istra danas predstavlja svojevrsni brend u Europi.

“Primera radi, osim što dugi niz godina negujemo izvrsnu saradnju s najsnažnijim evropskim regijama, u evropskom parlamentu imamo najaktivnijeg zastupnika, a uspeli smo da zaštitimo jedan od simbola Istre – istarski pršut”, objasnio je Mileti?.

On je mišljenja i da Evropska unija ima svojih prednosti i mana, ali da bez sumnje pruža velike mogu?nosti onima koji su spremni da preuzmu odgovornost, te da ?e zbog toga Istra u nadolaze?em periodu imati višestruke koristi od EU.

Komentarišu?i odnos centralnih vlasti prema vlastima u Istri, Mileti? je kazao da IDS želi da se ingerencije spuste na lokalni i regionalni nivo, kako bi se brže razvijali odre?eni projekti, a samim time i napredovalo. U Istri, prema njegovim re?ima, postoji mnogo pozitivnih primera decentralizovanog na?ina upravljanja, što je pokazalo da kad se o Istri odlu?uje u Istri rezultati ne izostaju.

“S druge strane, ne možemo biti zadovoljni s onim što je centralna vlast u?inila po pitanju decentralizacije u proteklom mandatu. Naime, iako je Planom 21 bilo predvi?eno da ?e se zemlja decentralizovati, dogodilo se upravo suprotno – u poslednje ?etiri godine sistem je dodatno centralizovan. To je, smatram, jako loše jer tromi centralizovani sistemi ne mogu i?i napred, ne mogu se ekonomski razvijati i na kraju se slome, a najbolji primer za to je upravo Gr?ka”, ocenio je on.

Antifašizam, kao veliki deo politike IDS, jasno je i transparentno izjasnio tu stranku po pitanju izbeglica, a prema re?ima Borisa Mileti?a, Hrvatska je pokazala ljudskost i može biti primer drugim zemljama, dok su neke zemlje, od kojih se, kako je naveo, o?eivalo više – podbacile.

“Iako su naše zemlje pokazale ozbiljnost u suo?avanju s tom krizom, stava sam da Hrvatska i Srbija taj problem ne mogu rešiti same. Zato smo u evropskom parlamentu, u kojem imamo našeg zastupnika, pozvali evropske institucije da odmah pomognu zemljama jugoisto?ne Evrope kako bi se mogle nositi s novim izbegli?kim talasom”, kazao je Boris Mileti?

(RTV)

Podelite ovu stranicu!