MILE NOVAKOVIĆ: Otpečatiti izveštaj Komisije o Đinđićevom obezbeđenju

12 Apr 2016

Nema razloga da se ne objave dokumenti na osnovu kojih je sačinjen izveštaj takozvane Koraćeve komisije

Nema razloga da se ne objave dokumenti na osnovu kojih je sa?injen izveštaj takozvane Kora?eve komisije, koja se bavila propustima u sistemu obezbe?enja ubijenog premijera Zorana ?in?i?a, kaže za RSE Mile Novakovi?, penzionisani na?elnik Uprave kriminalisti?ke policije MUP Srbije, koji je na dan ubistva premijera ?in?i?a bio ?elni ?ovek te uprave. Novakovi? je u?estvovao u otkrivanju i hapšenju ubica premijera ?in?i?a i bivšeg predsednika Srbije Ivana Stamboli?a. Isle?ivao je Zvezdana Jovanovi?a, koji mu je priznao ubistvo premijera. Za te zasluge odlikovan je ordenom za hrabrost. Pre dve godine Novakovi? je objavio knjigu “Državo, ruke uvis!”, o tome kako je 12. marta 2003. godine ubijen premijer Zoran ?in?i?, u kojoj je dokumentovao i zašto je i kako zloglasni “Zemunski klan” postao brži i ja?i od države.

RSE: Treba li skinuti oznaku državne tajne sa dokumentacije Kora?eve komisije?
Novakovi?: Ja bih jedva ?ekao da se skine oznaka tajnosti i da se vidi šta ima u materijalima Kora?eve komisije, iako su nalazi te komisije ‘sažvakani’ hiljadu puta. Ne znam jedino da li je neki deo tog izveštaja proglašen državnom tajnom. Ja za to ne znam, ali mislim da je krajnje vreme da to iza?e na videlo.

RSE: Pred Kora?evom komisijom saslušano je dosta svedoka, oko trideset njih, ti razgovori su trajali izme?u pola sata i sat vremena. Kora?ev predlog je da se i zapisnici tih saslušanja otvore za javnost.
Novakovi?: Da, i ja sam dva puta bio na Kora?evoj komisiji i ispri?ao svoj deo. Svi koji su na neki na?in u?estvovali na poslovima pre, za vreme i posle, ubistva ?in?i?a, pozivani su pred Kora?evu komisiju. Ona je dugo radila, mesecima se to radilo i ja sam ?etiri-pet sati na toj Komisiji saslušavan na razne okolnosti. Kao i svi mi za koje je Komisija mislila da u to vreme nešto kažemo.

RSE: Vi ste bili na ?elu radne grupe u okviru MUP-a, takozvanog “Poskoka”…
Novakovi?: “Poskok” je rasformiran još juna 2001. godine.

RSE: Zašto je rasformiran?
Novakovi?: Pa, oni su napravili Upravu za suzbijanje organizovanog kriminala i svi poslovi koje je “Poskok” obavljao pripali su toj upravi.

RSE: Iako se dosta toga znalo o “Zemunskom klanu”, u toj “Beloj knjizi” o organizovanom kriminalu, koja je u to vreme objavljena, “Zemunski klan” se našao tek na ?etvrtom mestu. Kako to komentarišete?
Novakovi?: Otkud znam. U “Beloj knjizi” organizovanog kriminala nabrojane su zna?ajne kriminalne grupe u celoj Srbiji. Ne verujem da je to rangirano po nekakvoj važnosti – tipa najvažnija je prva grupa, pa druga, pa tre?a…Te kriminalne grupe su objašnjavane po na?inu rada i onome ?ime se bave – neke se bave klasi?nim kriminalom, neke kra?ama automobila, neke drogom – tako da “bela knjiga” nije rangirana na taj na?in da su kriminalne grupe re?ane po nekim prioritetima.

RSE: Nakon detaljne istrage Kora?eva komisija je da posle ubistva premijera ?in?i?a MUP i BIA moraju da izvrše unutrašnju istragu, kako bi se detektovalo ?ija je odgovornost za mnoge propuste u obezbe?enju premijera. Ovo, me?utim, nikad nije ura?eno. Zašto to, po vašem mišljenju, nije u?injeno?
Novakovi?: Nešto sitno je bilo, ali to nikad nije izvršeno do kraja, na na?in kako je Kora?eva komisija smatrala da treba. Ne znam da li je ona to nekome naložila ili dala samo predlog koji nije bio obavezuju?i.

RSE: Svejedno, ako se u državi ubije premijer, nije li ovakva vrsta unutrašnje istrage bila obavezna?
Novakovi?: Sve je jasno. Ja sam jedan od retkih koji je na Kora?evoj komisiji na pitanje da li se ose?am odgovornim rekao – veoma se ose?am odgovornim jer sam radio kao policajac u to vreme. Nisam odlu?ivao, ali, kad radiš u policiji, a ubijen ti je premijer, moraš da ose?aš neku vrstu odgovornosti, bez obzira da li je od tebe išta zavisilo. I taj zapis je ostao, Kora? je par puta kasnije u nekim svojim izjavama i pomenuo da je retko ko od svih saslušanih bio toliko samokriti?an. Ja sam tada rekao ono što i vama sada kažem – da je normalno da smo se svi u to vreme – naro?ito neko ko je bio na nekoj poziciji u BIA, u MUP-u, ko je, dakle, u državi odlu?ivao o bezbednosti – morali na neki na?in ose?ati odgovornim.

RSE: Zašto po vašem mišljenju stepen zaštite premijera ?in?i?a nije podignut na najviši, prvi, stepen?
Novakovi?: Ne znam, nisam nikad sam u?estvovao na toj vrsti poslova, niti znam šta je kod njih prioritet i koji su stepeni zaštite, tako da nisam stvarno merodavan za to, ali, o?igledno, ako ti neko ubije premijera zna?i da je odgovoran onaj koji je brinuo o njegovoj zaštiti. Najgore je to što su oni verovatno odgovornost prebacivali jedni na druge, a ko je u državi odgovoran za zaštitu premijera? ?ak nikad nije ni vo?ena ni istraga o odgovornosti onih koji su ga tog dana ?uvali, nego se onda išlo široko – ko je sve u državi doprineo da se formira jedna takva kriminalna grupa, što je na kraju rezultiralo ubistvom premijera. Nikad nije istraženo ima li neko imenom i prezimenom odgovoran za taj dan.

(Branka Trivi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!