Mijić: Vojvodina nije politički plen

14 May 2015

Vojvođanska politika nikada nije bila na nižem nivou

Potpredsednik Liberalno demokratske partije (LDP) u Vojvodini Dušan Miji? izjavio je danas da Srbija treba da po?ne da se ponosi Vojvodinom kao svojim autonomnim delom, a ne svojim politi?kim plenom, što podrazumeva da se Ustavom Srbije definiše izvršna, sudska i zakonodavna vlast pokrajine.

“To podrazumeva da se Ustavom Srbije i Ustavom Vojvodine definiše izvršna, sudska i zakonodavna vlast, napravi katalog ljudskih i manjinskih prava sa ekonomskim slobodama i oformi mala i efikasna administracija, spremna da se uklju?i u evropske integracije i privredne tokove, tako što ne?e biti veliki teret svojoj privredi“, kazao je Miji? na otvaranju novih prostorija LDP u Novom Sadu.

On je poru?io da ?e LDP Vojvodine na naredne Pokrajinske izbore iza?i sa jasno definisanom politikom, koja prema njegovim re?ima, ima široku podršku iako nije parlamentarna stranka.

“To podrazumeva dalje traganje za vojvo?anskim konsenzusom sa nevladinim organizacijama, civilnim sektorom i drugim strankama radi definisanja novog ustavnog položaja Vojvodine”, kazao je Miji?.

Zamenik predsednika Pokrajinskog odbora LDP Predrag Pati? rekao je da vojvo?anska politika “nikada nije bila na nižem nivou”, te da je “postala politika sa asfalta”.

„Politika u Vojvodini se svela na dve parole sa asfalta vojvo?anskih gradova ‘Pajti?u lopove’ i ‘Vu?i?u lažeš’. Ona se manifestuje i kroz ?injenicu da se na svakoj sednici Skupštine Vojvodine postavlja pitanje da li ?e trenutna vlast opstati ili se promeniti”, upozorio je Pati?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!