MIJAT LAKIĆEVIĆ: Spomenik žrtvama SANU agresije

11 Apr 2017

Ovo je inicijativa da se podigne spomenik žrtvama Memoranduma. Taj opskurni dokument je izvršio pravu agresiju na Srbiju i srpski narod

Ovo je inicijativa da se podigne spomenik žrtvama agresije SANU. Preciznije, Memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti.

Taj opskurni dokument, produkt teške zatucanosti „naših najumnijih glava“ – ?ast i slava malobrojnima, Radomiru Luki?u, Simi ?irkovi?u i Vasi ?ubrilovi?u, koji su mu se oduprli – izvršio je pravu zlo?ina?ku agresiju na Srbiju i srpski narod, ne samo u „matici“ nego i izvan nje, napravio od njega ono što nikada nije bio, gurnuo ga u sukob sa susedima i celim svetom, ali pre svega sa samim sobom, nanevši mu štetu, ljudsku i materijalnu, od koje se još nije oporavio i zadugo ne?e. Desetine hiljada poginulih i ranjenih, stotine hiljada srušenih ku?a; srpski narod je izgubio terotorije na kojima je vekovima živeo, Srbiju su napustile stotine hiljada mladih i obrazovanih ljudi; izgubljeno društveno bogastvo ekonomisti procenjuju na oko 750 milijardi evra… Jednom re?ju, nacionalna katastrofa i državna kataklizma. Zlo u?injeno drugim narodima ovde nije ura?unato.

Šteta, dakle, prouzrokovana tom idelogijom višestruko je ve?a od one koja je nastala u ratu sa NATO paktom 1999. godine.

Inicijalna kapisla za ovu inicijativu, ne može se i ne treba kriti, bila je inicijativa ruskog Sputnjika da se „podigne spomenik žrtvama NATO agresije“. Koju je ve?, kako obaveštavaju novine, potpisala silesija poznatih doma?ih intelektualca, nema potrebe da ih ovde dodatno reklamiramo, njihova imena su vam dobro poznata i da vam ih ne kažemo.

Kako ?e „peticija“ koju upravo ?itate pro?i u javnosti teško je prognozirati. Šanse joj, s obzirom na atmosferu u društvu, nisu velike. Ipak, siguran sam da ?e je u sebi potpisati hiljade obi?nih ljudi. Nije verovatno da ?e me?u potpisnicima biti toliko poznatih javnih li?nosti kao me?u onima koji su potpisali onu putinovsku. No, to je i razumljivo jer su mnogi od njih poznati i kao direktni ili indirektni kreatori Memoranduma, odnosno kao njegovi realizatori devedesetih ili nastavlja?i dvehiljaditih. Svako prema mogu?nostima. U stvari, samo jedno kratko vreme, koliko je trajala ?in?i?eva vladavina, ta memorandumska politika je bila prekinuta, ali je onda, pošto je on mu?ki ubijen – što su, treba li podse?ati, i državni i crkveni vrh propratili sa jedva skrivenim odobravanjem – polako rehabilitovana, postepeno sve više dobijaju?i na snazi, da bi danas postala, na površini možda ne toliko vidljivi, ali u suštini, i u dubini, najširi politi?ki tok.

Otud je samo na nivou kurioziteta zanimljivo kako su se opet na istoj strani našli i dupli predsednik Vu?i? i oni koji podržavaju proteste protiv diktature tog istog Vu?i?a. Jer, nije to ništa novo. Tako je bilo i pre ?etvrt veka. Svi su oni, krajem osamdesetih, prvo podržavali Miloševi?a – kao što je i on podržao njih, tj. Memorandum – a kada su ga iskoristili i uvideli da im postaje teret, onda su ga odbacili. Oko Vu?i?a bi se još manje mislili, jer im on sad zbog svoje makar formalne (a oni se boje možda i stvarne) evropske orijentacije još više smeta, ali to je ve? druga tema.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!