MIHAL RAMAČ: Šamar gradonačelniku

28 Feb 2014

Stariji Novosađani pamte da posle Prvog svetskog rata u novosadskoj policiji nisu mogli da se zaposle Srbi iz Bačke, Banata ili Srema

Beograd šalje u nemirni Novi Sad ogromna policijska poja?anja – saopšteno je još o Danu državnosti. Kad se to radi mesec dana pre izlaska na birališta, poruka je jasna.

Novosadskoj policiji ne sme se dozvoliti da radi svoj posao. Vladaju?a partija mora da dobije izbore. Neke li?nosti, neka preduze?a i neke jazbine moraju da ostanu nedodirljivi po svaku cenu. U poslednjih godinu dana novosadski gradona?elnik je nekoliko puta mese?no, posle svakog incidenta, isticao da je administrativni centar Vojvodine jedan od najbezbednijih gradova u zemlji, a pogotovo u regionu. Iz njegovih izjava moglo se zaklju?iti da Novi Sad ugrožavaju samo dve „nemani“: Bojan Pajti? i Statut APV.

U Beogradu je, me?utim, procenjeno druga?ije. Na osnovu te procene, gradona?elniku je zalepljen vru? šamar u vidu 200 policajaca i dvadesetak oficira. Da bi poniženje bilo potpuno, saopšteno je da se oni šalju na gradona?elnikov poziv, iako on, po Statutu Novog Sada, nije ovlaš?en da poziva policiju i vojsku, kako doma?u tako ni stranu.

Stariji Novosa?ani pamte da posle Prvog svetskog rata u novosadskoj policiji nisu mogli da se zaposle Srbi iz Ba?ke, Banata ili Srema. Red su mogli da zavode i ?uvaju samo oni koji su ro?eni na teritoriji predratne Srbije. U novije vreme dodatne policijske snage slate su samo na Kosovo. I da ih je bilo stoput više, ne bi mogle da sa?uvaju ono što je suluda politika srušila do temelja. Najve?i problem policajaca dovedenih sa strane jeste u tome što oni, u Beogradu, ne znaju gde su Terazije, šta je Slavija, a šta Dor?ol. U Novom Sadu, pak, ništa im ne zna?e Ribarac, Dunavska, Salajka, Slana bara, Klisa, Spens. Smešteni u neodgovaraju?im uslovima, odvojeni od porodica, oni u nepoznatom gradu mogu samo da mrze one zbog kojih su dovedeni – politi?are, kriminalce, a ponajviše obi?ne ljude, jer njih naj?eš?e sre?u. Dodatno mogu da imaju isto ose?anje prema svojim kolegama iz Novog Sada, zbog ?ije su navodne nesposobnosti morali da do?u. I policajci i gra?ani pritom znaju da im se politi?ari najbezo?nije rugaju. Niti ?e Novosa?ani biti bezbedniji, niti ?e se u gradu i okolini prodavati manje droge, niti ?e biti uhapšen bilo ko blizak vlasti. Bezbednije ?e se, do daljnjeg, ose?ati samo oni kojima niko ništa ne može.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!