Mićunović: SPC da se bavi sahranama a ne državnom politikom

23 Oct 2015

Da li se demokratskim može nazvati režim u kom sve odluke donosi jedan čovek i sve su idealne?

Predsednik Politi?kog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mi?unovi? ocenio je da je “neodgovorno” da se državni vrh sastaje sa ?elnicima Srpske akademije nauka i umetnosti i Srpske pravoslavne crkve kako bi formulisao državnu politiku a da se pri tom zanemaruje Skupštinu Srbije.

“Zna se šta je uloga SANU – da brine o nauci i umetnosti, kao i SPC – da prima ljude u crkvu i da ih sahranjuje. S druge strane, zaobilazi se parlament koji je predstavni?ko telo svih gra?ana”, rekao je Mi?unovi? za Radioteleviziju Vojvodine.

Ocenio je da je Srbija kroz stavljanje Kosova u preambulu Ustava pokazala da je ne zanima stvarnost.

Dodao je da devedesetih godina prošlog veka nije bilo spremnosti za razgovor sa Albancima, ve? je Kosovo jedino bio važno kao rezervoar glasova za izbore.

Mi?unovi? je ocenio da je danas parlamentarizam u Srbiji ?ak u lošijoj situaciji nego pre 25 godina, nakon ponovnog uspostavljanja višepartijskog sistema.

“Tada je bilo više uvažavanja, sada je u skupštini neka vrsta rata, a parlamentarna ve?ina ima nameru samo da devastira opoziciju. Stalno se spinuje uznemiravanje javnosti da ?e se uskoro nešto strašno dogoditi pa da zato treba biti borben”, ukazao je Mi?unovi?.

On je upitao da li se demokratskim može nazvati režim u kom sve odluke donosi jedan ?ovek i sve su idealne.

“Nakon velike pobede nad fudbalskom silom Albanijom premijer Aleksandar Vu?i? kaže da ?e izgraditi novi fudbalski stadion. Pa valjda postoji neko drugi ko je za to zadužen”, rekao je Mi?unovi?.

Govore?i o zahtevu za sudsku rehabilitaciju Milana Nedi?a, ?elnika kvinslinškog režima u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata, Mi?unovi? je odbacio argumentaciju pristalica tog zahteva da je Nedi? samo radio najbolje što je mogao u korist za Srba.

“Ne znam kako je bilo u korist našeg naroda da se pobiju svi Jevreji u Beogradu”, zapitao se sagovornik RTV-a.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!