Merkel upozorava EU zbog nacionalizma prema izbjeglicama

07 Oct 2015

"Nacionalistički, samostalni napori nisu rješenje izbjegličke krize"

Njema?ka kancelarka Angela Merkel upozorila je danas ostale lidere zemalja ?lanica EU da ne podliježu nacionalizmu prilikom rješavanja izbjegli?ke krize.

U govoru pred Evropskim parlamentom Merkel je podržala novi sistem EU za raspodjelu odgovornosti za smještaj više stotina hiljada migranata koji su stigli u Evropu, navode?i da su postoje?e Dablinske regulative “promašaj”.

Kriza sa migrantima stvorila je duboke podjele u EU. Odre?en broj isto?noevropskih država odbio je da prihvati sistem kvota za smještaj azilanata.

“U krizi sa izbjeglicama ne smijemo podle?i iskušenju nacionalizma. Nacionalisti?ki, samostalni napori nisu rješenje izbjegli?ke krize”, rekla je ona.

Prema Dablinskoj regulativi, migranti treba da traže azil u prvoj ?lanici EU u koju u?u, ali tokom ovog ljeta ve?ina njih je odbila da se registruje u zemljama poput Gr?ke, koja je u ekonomskoj krizi.

Umjesto toga izbjeglice su išli ka ?lanicama na sjeveru Evrope, uglavnom u Njema?ku i Švedsku.

“Iskreno, Dablinska regulativa u trenutnom obliku je zastarjela u praksi. Suština je u tome da se nije pokazala održivom suo?ena sa izazovima na našim granicama. Zbog toga, podržavam sporazum za nov pristup poštene i zajedni?ke dijeljenje odgovornosti”, dodala je Merkelova.

I francuski predsjednik Francoise Hollande govorio je danas pred evropskim parlamentom u Strazburu upozoravju?i da neuspjeh u rješavanju sirijske krize može voditi u totalni rat na Bliskom istoku.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!