Merkel: Srbija nije ispunila uslove za kandidaturu

02 Dec 2011

Nemačka kancelarka je nedavne sukobe na severu Kosova nazvala neprihvatljivim i podsetila da dobra "saradnja sa susedima" takođe spada u kriterijume za proširenje EU.

Nema?ka kancelarka Angela Merkel ocenila da Srbija u ovom trenutku ne ispunjava uslove za status kandidata za EU i pozvala Vladu Srbije na promenu kursa.
U ovom trenutku Srbija ne ispunjava zahteve procesa pristupanja EU, rekla je Merkelova u saopštenju nema?ke vlade pred predstoje?i Samit EU u petak 9. decembra.
Nema?ka kancelarka je nedavne sukobe na severu Kosova nazvala neprihvatljivim i podsetila da dobra “saradnja sa susedima” tako?e spada u kriterijume za proširenje EU.
„Dobrosusedski odnosi i regionalna saradnja su, prema kriterijumima iz Kopenhagena, deo politike proširenja Evropske unije. Dugoro?no gledano, mi ne želimo samo Srbiju, ve? i Kosovo da privedemo Evropskoj uniji i da održimo sposobnost funkcionisanja Evropske unije. Stoga put Srbije u Evropsku uniju vodi samo preko normalizacije odnosa sa Kosovom”, navodi Merkelova.
Nema?ka kancelarka je podsetila da su EU i nema?ka savezna vlada na vreme formulisali svoja o?ekivanja i konkretne korake.
“Veoma mi je žao što Srbija do sada ta o?ekivanja nije ispunila i time nije ispunila preduslove za dobijanje statusa kandidata“, rekla je Angela Merkel.
Ona je ukazala i na to da je „Srbija minulih dana doprinela atmosferi u kojoj su nema?ki vojnici na severu Kosova, u sastavu Kfora, napadani i ranjavani vatrenim oružjem”.
„Kažem da to nije prihvatljivo!“, zaklju?ila je Angela Merkel.
Nema?ki mediji podse?aju da na prelazima izme?u Kosova i Srbije ve? nedeljama traju sukobi kosovskih Srba i snaga Kfora i da je u ponedeljak pucano na dva nema?ka vojnika.
Srbije se nada da ?e na samitu Evropske unije 9. decembra dobiti status kandiata za ulazak u Evropsku uniju.

(Deutsche welle, agencije)

Podelite ovu stranicu!