Merkel: Dijalog sa Prištinom od ključne važnosti

23 Aug 2011

Za dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU potrebno da Beograd ostvari napredak u dijalogu sa Prištinom

Nema?ka želi Srbiju u Evropskoj uniji (EU), ali je za dobijanje statusa kandidata za ?lanstvo u EU potrebno da se ostvari napredak u dijalogu sa Prištinom, izjavila je danas u Beogradu nema?ka kancelarka Angela Merkel.

“Moja poseta Srbiji je sasvim jasna poruka – mi vidimo Srbiju u budu?nosti u EU i ?ini?emo sve da na osnovama i principima EU Srbija taj put uspešno pre?e”, rekla je nema?ka kancelarka.

Na zajedni?koj konferenciji za novinare posle razgovora s predsednikom Srbije Borisom Tadi?em, Merkelova je rekla da su za napredak u evrointegracijama Srbije potrebne dve stvari – reforme i odnosi sa susednim zemljama.

“Ukazali smo da je Nema?ka priznala Kosovo, a Srbija to nije. To je situacija u kojoj je potrebna naredak – rezultati u direktnom dijalogu, rad Euleksa na ?itavoj teritoriji Kosova i ukidanje paralelenih struktura”, rekla je Angela Merkel.

Ona je rekla da nije sporno da je rešavanje pitanje Kosova dug proces, ali da ne bilo fer prema Srbiji da se pristupni pregovori privedu kraju, a da tek onda EU kaže, “sad nam je palo na pamet da imamo problem Srbije s Kosovom”.

“Zato bolje da danas rešavamo teška pitanja nego da ih odlažemo za sutra”, rekla je Merkel.

Tadi? je rekao da Srbija nema iluzija da bi u EU mogla da unese novi konflikt i da želi da reši sve konflikte u regionu.

“Srbija ima svoje principe u rešavanju konflikata i mi zelimo da s nema?kim prijateljima prona?emo vrlo prakti?an put kojim ?uvamo dignitet svih naroda u regionu”, rekao je Tadi?. On je dodao da Beograd o?ekuje da ?e Nema?ka i kancelarka Merkel, kao i do sada, imati razumevanja za kompleksnost tog polit?kog procesa.

Tadi? je rekao da Srbija želi da “kroz dijalog reši konflikt” i da je to “primarni interes Srbije”.

Angela Merkel je rekla da “treba ?initi sve da se jednostrani potezi spre?e”.

“Zato želimo da direktni razgovori Srbije i Kosova budu vo?eni tako da urode i nekim rezultatima. Verujemo da se može posti?i više rezultata i da ?e tada opasnost od jednostarnih koraka biti manja”, rekla je ona.

Predsednik Srbije je rekao da je “više nego o?ita” strategija Prištine da jednostranim aktima menja situaciju na terenu. “Za nas je apsolutno neprihvatljivo da se nagra?uje onaj ko sprovodi unilateralne akte nasilja, da se nagra?uje novom realnoš?u na terenu”, dodao je on.

Tadi? je rekao da Srbija smatra da samo kroz dijalog mogu da se na?u dugoro?no održiva rešenja, ali i rešenja tehni?ko-pratki?ne prirode koja olakšavaju život ljudi. Predsednik Srbije je izrazio uverenje da je Srbija ispunila kriterijume za status kandidata i istakao da je cilj da se dobije datum za po?etak pristupnih pregovora.

“Duboko smo uvereni da smo ispunili ili ?emo ispuniti u narednih nekoliko nedelja sve kriterijume za status kandidata. Smatramo da status kandidata nije dovoljan imaju?i u vidu naše aspiracije. Želimo datum za po?etak pregovora, jer tada ?e biti u?injen sudbonosni korak i ne?e biti mogu?a revizija evropskog politi?kog procesa u Srbiji”, rekao je Tadi?.

Tadi? je rekao da Srbija ne traži vešta?ki put ka ?lanstvu u EU ve? jednake standarde kao i za druge zemlje.

Nema?ka kancelarka nije želela da govori o rokovima u procesu evropskih integracija Srbije, naglasivši da je bitan “suštinski napredak” u ispunjavanju kriterijuma iz Kopenhagena, me?u kojima su i odnosi sa susednim državaima.

Merkel i Tadi? razgovarali su i o ekonomiji.

“Mi želimo da naši privrednici investiraju ovde”, rekla je Angela Merkel, ali i dodala da država samo daje okvire za to.

Tadi? je rekao da su nema?ke kompanije me?u najboljima u Srbiji.

“Mi želimo nove nema?ke investicije, ali to zavisi i od Srbije; od transparentnosti procedura, od tenderskih procedura, borbe protiv korupcije, otvorenosti naše privrede. Onda ?e nema?ke kompanije dolaziti sve više i više u Srbiju”, rekao je Tadi?.

Tadi? je rekao da postoji duga istorija srpsko-nema?kih odnosa koji su “imali svoje oscilacije u prethodnim vekovima, ali mi duboko verujemo u budu?nost tih odnosa”.

Navode?i da je razgovarala s Ružicom ?in?i? i stripendistima Fondacije Zoran ?in?i?, Merkel je rekla da su oni “most koji povezuje dve zemlje”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!