Meksiko: Roditeljima plaćaju da djecu šalju u školu

31 Jan 2016

Jedan od načina sprečavanja dječijeg rada na farmama u Meksiku je plaćanje porodicama da djeca ostanu u školi

Na vrhuncu sezone žetve še?erne trske u Meksiku, me?u radnicima na plantažama i poljima je veliki broj maloljetnika, koji su prekinuli školovanje kako bi radili i izdržavali porodice, a jedan program roditeljima nudi nov?anu pomo? kako bi djeca ostala u školskim klupama.

Albino se oprostio od djetinjstva sa 12 godina. Ve? ?etiri godine živi od žetve do žetve – še?erne trske, manga, krastavaca, paradajza i trešanja. Po?eo je raditi kad mu je nasilnik u školi slomio ru?ni zglob.

“Nisam želio da me nastave tako maltretirati. Nisam se htio vratiti u školu. Tada sam odlu?io da po?nem raditi”, pri?a Albino.

Kaže kako su ga roditelji preklinjali da se ne ispisuje iz škole, ali sada, kao mnogi njegovi vršnjaci u poljima, pomaže im da prežive. Meksi?ka Vlada procjenjuje da oko 2,5 miliona djece u toj zemlji radi.

‘Prospera’ pomaže školovanje

Jedan od na?ina spre?avanja dje?ijeg rada, koji se pokazao manje-više uspješnim, jeste pla?anje porodicama da djeca ostanu u školi. Program je nazvan Prospera (Napredak). Pokrenut 1997. godine, proširen je na još nekoliko zemalja.

Prema izvještaju Svjetske banke i UNICEF-a iz 2013. godine, zahvaljuju?i programu, broj djece izme?u 12 i 15 godina koja rade manji je za 5,5 posto. Ali, program nije dostupan svim porodicama, naro?ito u ruralnim podru?jima.

Blizu 2.000 dolara koje Reynalda Barragan Pastrana i njene tri k?erke godišnje primaju promijenilo im je život. Kaže da bi se bez tog novca njena djeca ispisala iz škole.

“Kao dijete sam morala raditi u poljima. Život mi je bio težak. Zato sam uvijek željela da moja djeca bolje žive. Zahvaljuju?i programu, to im je omogu?eno”, kaže Reynalda Barragan Pastrana, korisnica programa Prospera.

Osniva? Prospere kaže da je iskorjenjivanje dje?ijeg rada nemogu?e i da sam program ne može riješiti problem.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!