Mekalister: Srbija mora da usklađuje spoljnu politiku sa EU

14 Jul 2016

Odnos Srbije prema Rusiji ne može da se na dugi rok toleriše, kao ni agresivnost Rusije

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister izjavio je danas u Beogradu da Srbija kao zemlja kandidat za ?lanstvo u EU mora progresivno da uskla?uje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku s EU i da primenjuje restriktivne mere gde god je to neophodno.

Govore?i na konferenciji “Globalna strategija spoljne i bezbednosne politike EU i Zapadni Balkan”, Mekalister je podsetio na rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj je Srbija pozvana da progresivno uskladi svoju politiku s politikom EU, uklju?uju?i odnos prema Rusiji, kao i na to da je EP sa žaljenjem konstatovao zajedni?ke vojne vežbe Srbije i Rusije.

“EP je time pokušao da signalizira Srbiji da nastavljanje dualnog pristupa Rusiji ne može da se na duge staze toleriše, jer agresivnost Rusije ne može da se toleriše”, rekao je Mekalister i dodao da EU uzima u obzir prijateljske i jake odnose Srbije s Rusijom.

Tako?e je rekao da je Srbija sprovela deset puta više zajedni?kih vojni vežbi sa zapadnim saveznicima nego sa Rusijom, ali da ne zna da li su toga svi svesni u Briselu.

Mekalister je rekao i da treba smanjiti energetsku zavisnost Srbije od Rusije i da u tom cilju treba više da se bavi projektom Energetske zajednice.

“Žan Klod Junker i ja smo u više navrata naglašavali da svih šest zemalja Zapadnog Balkana moraju biti uklju?ene u sve strateške projekte vezane za energetiku”, dodao je Mekalister.

Mekalister je rekao da je Srbija ostvarila zna?ajan napredak na putu u EU i da je otvaranje poglavlja 23 i 24 slede?e sedmice “odavno zasluženo”.

“Zemlje Zapadnog Balkana nemaju samo evropsku perspektivu, nego imaju evropsku budu?nost”, rekao je Mekalister, izrazivši nadu da ?e i druga nova poglavlja biti otvorena za vreme slova?kog predsedavanja EU.

Mekalister je pohvalio kontinuirano u?eš?e Srbije u civilnim i vojnim misijama EU i doprinos Srbije zajedni?kim ciljevima, dodavši da je angažman Srbij u misijama EU i UN impresivan.

“Vi ste se posvetili i uložili u dobru saradnju s NATO”, rekao je Mekalister i dodao da su odnosi Srbije i NATO od koristi za Srbiju, Alijansu i region.

Tako?e je ponovio da ?lanstvo u EU ne zahteva ?lanstvo u NATO.

Govore?i o mogu?im posledicama Bregzita, Mekalister je ocenio da je ishod referenduma u Velikoj Britaniji bio “užasna greška” ali da se mora prihvatiti, kao i da je proces proširenja prvi put postao reverzibilan i da niko ne zna šta ?e se dešavati.

Mekalister je rekao da EU i Velika Britanija treba da uspostave dobrosusedske odnose i da ne budu “zle jedna prema drugoj”, ali da Britanija, ako želi pristup jedinstvenom evropskom tržištu mora da prihvati pravila EU i da inkorporira sve slobode i daje svoj finansijski doprinos institucijama EU.

Ishod referenduma, ocenio je Mekalister, ne bi trebalo da ima negativne posledice na napore da se nastavi proces proširenja i podrška reformskim procesima u zemljama kandidatima za ?lanstvo u EU.

“EU se suo?ava s velikim neizvesnostima i izazovima i ?vrsto verujemo da treba da ja?amo a ne da slabimo posve?enost procesu proširenja”, rekao je Mekalister, ocenivši da je politika proširenja do sada bila uspešna i da je doprinela promovisanju stabilnosti i bezbednosti u Evropi.

“Nastavite sa svojim dobrim radom, idite dugim putem koji ide ka ?lanstvu u EU. To ne?e biti lako, ali ima puno ljudi koji vam pružaju podršku. Siguran sam da ?ete, kada to bude neophodno usalgasiti i svoju spoljnu i bezbednosnu politiku”, izjavio je Mekalister.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!