Mekalister: Nezavisni mediji elementarni za funkcionalnu demokratiju

22 Aug 2017

"Moraju se ispuniti svi pravni, politički i privredni uslovi kako bi se postalo članica EU"

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister izjavio je da je poslednjih godina vidljiv napredak Srbije na putu ka EU, ali da ima i dosta toga da se uradi posebno u pogledu pravne države, borbe protiv korupcije, kao i da medijske slobode imaju veoma veliku vrednost jer su mediji elementarni za funkcionalnu demokratiju.

“Koliko god da hvalim Srbiju za dosadašnje uspehe, uvek ukazujem – a to se detaljno vidi u mojim izveštajima – da još uvek mnogo ima da se radi. Posebno u pogledu pravne države, borbe protiv korupcije, daljih neophodnih reforme, a ukazujem i da medijske slobode imaju veoma veliku vrednost, da su potpuno nezavisni mediji deo jedne evropske demokratije. U Nema?koj se ne nazivaju mediji uzaludno ?etvrtom granom vlasti. Oni su elementarni za funkcionalnu demokratiju”, rekao je Mekalister u intervjuu za Doj?e vele.

Na pitanje da prokomentariše susret sa proevropski orijentisanom opozicijom u Beogradu, planiran za 24. avgust, Mekalister je kazao da je kao izvestilac Evropskog parlamenta neutralan kada se radi o srpskoj unutrašnjoj politici.

“Podrazumeva se da je moj zadatak da se sre?em sa predstavnicima vlasti kao i opozicije. To sam i do sada tako radio. Posebno je za mene, kao parlamentarca, važno da osim predstavnika Vlade sretnem i poslanike pa ?u ovaj put, prema programu, sresti i ?lanove skupštinskog Odbora za evropske integracije, zatim razli?ite predstavnike opozicije kao i predstavnike civilnog društva”, naveo je on.

Komentarišu?i to što su lider Pokreta slobodnih gra?ana Saša Jankovi? i bivši predsedni?ki kandidat Vuk Jeremi? otkazali susret sa njim Mekalister je rekao da ima razumevanje za problem sa terminima.

“Evropska delegacija u Beogradu je izradila program putovanja na moju molbu, a izrazio sam želju da sretnem što više predstavnika opozicionih partija. Radujem se što se sastanak održava, a imam razumevanja za problem sa terminima. Svako ko se bavi politikom zna da svi imaju brojne obaveze. Više puta sam sreo gospodina Jankovi?a, još dok je bio ombudsman, kao i gospodina Jeremi?a”, naveo je on.

Mekalister je ocenio i da je dobro što je predsednik Srbije Aleksandar Vu?i? preuzeo inicijativu da otpo?ne dijalog u Srbiji o odnosima sa Kosovom.

“Odnosi Srbije i Kosova moraju biti dalje normalizovani. Tome služi dijalog koji moderira Evropska unija. Tu ima izvesnih napredaka, ali ni izbliza onakvih kakvim smo se nadali. Važno je da se konkretno sprovedu one ta?ke o kojima ve? postoji dogovor”, kazao je Mekalister.

Na pitanje da li je paradoksalno da Vu?i? poziva na dijalog a istovremeno Srpska napredne stranka ?iji je šef “psuje i kune svakog ko nešto kaže”, Meklister je rekao da je dobro što je Vu?i? najavio taj dijalog i što najavljuje da u njemu treba da u?estvuju predstavnici iz politike, civilnog društva, drugih institucija.

“Ja doduše svakodnevno pratim sažetke iz srpskih dnevnih novina u engleskom prevodu, ali ne mogu da pratim sve detalje srpske politike – ko koga kada kritikuje. Moj utisak je da se generalno u srpskoj politici verbalno žustro nastupa. Ali to nije ograni?eno samo na Srbiju ve?, ?ini mi se, karakteriše politi?ku kulturu u tom delu Evrope”, rekao je Mekalister.

Prema njegovim re?ima, kada se dijalog pokrene pre svega je važno da on ima otvoren ishod.

“Mislim da predsednik želi da proveri da li postoji konsenzus za suštinske napretke u ovoj za Srbiju tako važnoj temi. I predsednik Vu?i? zna da poglavlje 35 ima veliku važnost u sklopu pristupnih pregovora”, naveo je Mekalister.

On je rekao da je Srbija na putu ka EU ?inila vidljive napretke poslednjih godina, što se vidi i po tome da je otvoreno 10 od 35 pregovara?kih poglavlja i da bi želeo da se ove godine otvore dodatna poglavlja.

“Moraju se ispuniti svi pravni, politi?ki i privredni uslovi kako bi se postalo ?lanica EU. Mora se zatvoriti svih 35 poglavlja – dakle na kraju su svi preduslovi jednako važni. Pregovara?ki okvir sa Srbijom se me?utim izri?ito koncentriše na poglavlja 23 i 24, kao i poboljšanje odnosa sa Kosovom u poglavlju 35 – ta poglavlja su rano otvorena kako bi ostalo što više vremena za sprovo?enje neophodnih politi?kih odluka i donošenje zakona. Ta poglavlja ?e biti zatvorena na kraju razgovora”, kazao je Mekalister.

Na pitanje šta zna?i “poboljšanje odnosa sa Kosovom” Mekalister je naveo da je u normalizaciji odnosa sa Kosovom važno da se nastavi dijalog dve strane.

“Nažalost trenutno nema napretka u dijalogu zbog nejasnog politi?kog stanja u Prištini. Dijalog, onako kako ga je formulisala EU, zna?i da obe strane, Srbija i Kosovo, mogu da idu evropskim putem bez da neka od strana blokira drugu u ovom napretku”, kazao je on.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!