Međunarodna turistička konferencija u Novom Sadu

24 Sep 2008

Me?unarodna

Me?unarodna turisti?ka konferencija “Obrazovanje i industrija napreduju zajedno” bi?e održana 26. i 27. septembra u Novom Sadu, najavili su danas organizatori. Programski direktor Centra za istraživanje i studije turizma, koji je organizator konferencije, Bojan Ze?evi? izjavio je na konferenciji za novinare u Beogradu da je cilj da taj doga?aj okupi studente i profesore, predstavnike fakulteta i industrije turizma i hotelijerstva. “Na taj na?in studenti ?e ste?i nova znanja i veštine, a pomo?i ?e i da zadržimo mlade ljude u Srbiji, stvoriti nova radna mesta i podi?i konkurentnost turizma Srbije na svetskom tržištu”, rekao je Ze?evi?.
On je naglasio da ?e na skupu predavanje održati oko 18 predava?a iz oblasti turizma iz više zemlja kao što su Velika Britanija, Belgija, Slovenija, SAD i Turska. U?estova?e studenti sa Ekonomskog fakulteta iz Beograda, Prirodno- matematickcog iz Novog Sada, Visoke turisti?ke škole Beograd, Visoke hotelijarske škole, Fakultet Singidunum i fakultet iz Crne Gore. Direktorka Turisti?ke organizacije Srbije Gordana Plamenac izjavila je da turisti?ka industrija mora da promeni sliku o Srbiji, i da u tome treba dati priliku mladim ljudima da iskažu svoje ideje.
Konferenciju je podržalo ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije, turisti?ke organizacije Srbije, Vojvodine i Beograda, Sekretarijat za privredu i Turisti?ki informativni centar Novi Sad. Otvaranje konferencije je u petak, 26. septembra, u 17.30 u Kongresnom centru Master u Novom Sadu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!