Mediji u Srbiji – umorni od slobode?

06 Jan 2012

Mediji u Srbiji pod potpunom kontrolom

Razli?ita istraživanja doma?ih i stranih organizacija su pokazala da je u poslednje tri godine došlo do slabljenja medijskih sloboda u Srbiji, kroz ja?anje cenzure i autocenzure.

Svakako najdramati?niji je bio izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, koji se može ?itati kao krimi-roman i iz kojeg se jasno vidi sprega izme?u politike, vlasnika marketinških agencija, tajkuna i vlasništva nad medijima.

Vukašin Obradovi?, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, nije optimista ni za godinu koja je po?ela, tim pre jer ?e ona biti izborna:

“Po mom mišljenju, taj obru? oko medija se steže iz dva razloga: to je poja?ana uloga države i netransparentnost vlasništva, koja omogu?ava netransparentnost ure?iva?ke politike i pove?ava autocenzuru kod novinara. Taj negativni trend dobija na zamahu i verujem da ?e i u slede?oj godini sloboda medija biti još ugroženija nego što je u ovoj godini, budu?i da nam dolaze izbori.”

Cenzura svega i sva?ega

Obradovi? navodi i jedan banalan primer cenzure, kada je u poseti Srbiji boravio predsednik Hrvatske Ivo Josipovi?:

„Kada je gospodin Josipovi? nedavno boravio u Srbiji, on se okliznuo i pao na stepeništu jedne crkve. Po ne?ijem nalogu, taj prilog je prosto zabranjen u srpskim medijima i nijedan medij u Srbiji nije objavio taj potpuno bezazlen snimak. U isto vreme, u Hrvatskoj su taj snimak vrteli celog dana kao jednu simpati?nu zanimljivost.”

Medijski ekspert Rade Veljanovski kaže da se, na žalost, ?esto može ste?i utisak da danas u Srbiji ima manje ostrva medijskih sloboda nego u vreme režima Slobodana Miloševi?a:

„Imam utisak da se jedan broj novinara a i ?itavih medija umorio od te bitke za slobodu i da sada pritisnuti novim okolnostima tajkunsko-politi?ke zavere protiv slobode medija, ne uspevaju više da odole tim pritiscima. Se?am se ponekada i ja sa nostalgijom kako su novinari, urednici pa i ?itavi mediji bili spremni da sopstvenu egzistenciju podrede toj borbi za slobodu medija. Tada su mnogi ostajali bez posla i znali su da ?e ostati bez posla. Dakle, naša situacija jeste danas takva da na žalost imamo manje tih oaza slobode nego što smo ih imali devedesetih godina.”

Uobi?ajeni pritisci na urednike

Veljanovski je rekao da je, za razliku od, na primer, Nema?ke gde je javnost oštro kritikovala pokušaj predsednika te države da izvrši pritisak na medije, kod nas postalo normalno da politi?ari zovu urednike medija i da vrše pritisak na njih:

„Mi takvih primera pritisaka na medije imamo jako mnogo i vrlo ?esto i ne saznamo za neke, jer se to smatra uobi?ajenim. Eto, to je razlika izme?u našeg društva i tih razvijenijh društava.”

Iz razli?itih izveštaja o stanju medijskih sloboda u Srbiji može se pro?itati da se ovde budžetski novac neretko troši za li?nu i strana?ku promociju kroz medije, kao i da država favorizuje odre?ene medije, dok su neki drugi mediji naprosto ekonomski ucenjeni. Istovremeno, mediji uglavnom samo plasiraju informacije, bez ikakve analize i  kritike, što može da zna?i je nad velikom ve?inom glasila uspostavljena potpuna kontrola.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!