Mas: U Srbiji postoji politički konsenzus oko priključenja EU

15 Apr 2011

Odlazeći ambasador Nemačke je ocenio da u procesu evropskih integracija Srbije Vojvodina na određeni način može da ima ulogu inspiratora, jer je oduvek bila ponosna na to da je okupila ovako mnogo produktivnih nacija koje međusobno žive u miru. Mas je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim nivoom nemačkih investicia u Srbiji i najavio da će u budućnosti prilično ugledna nemačka preduzeća investirati u Vojvodini.

Odlaze?i ambasador Nema?ke u Srbiji Volfram Mas izjavio je da oko 85 do 90 odsto politi?kih stranaka u Srbiji podržava priklju?ivanje zemlje Evropskoj Uniji (EU).
“Iako još uvek postoji nekoliko nedefinisanih nacionalnih pitanja oko kojih nedostaje saglasnosti, oko 85-90 odsto politi?kih stranaka u saglasju podržava prvenstveni prioritet zemlje – priklju?ivanje EU”, rekao je Mas u intervjuu za novosadski Ma?ar so (Magyar Szo).
On je ocenio da u procesu evropskih integracija Srbije Vojvodina na odre?eni na?in može da ima ulogu inspiratora.
„Pokrajina je oduvek i bila ponosna na to da je okupila ovako mnogo produktivnih nacija koje me?usobno žive u miru. Vojvodinu gotovo da možemo nazvati i ‘mini-Evropom’”, kazao je Mas.
Prema njegovim re?ima, na Zapadnom Balkanu je veoma važno da se pokaže primer da razlike izme?u etni?kih zajednica nikako ne predstavljaju prepreku za konstruktivnu, mirnu i perspektivnu saradnju.
Nema?ki ambasador je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim nivoom nema?kih investicia u Srbiji i dodao da ?e u budu?nosti prili?no ugledna nema?ka preduze?a investirati u Vojvodini.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!