Marton: Nacionalni saveti nisu politički poligoni

22 Jul 2014

U nekim nacionalnim savetima postoji monopol samo jedne političke partije.

Nacionalni saveti ne smeju biti poligoni pojedinih politi?kih partija, nego tela u kojima ?e se na demokratski na?in donositi važne odluke, rekao je danas novinarima u Zrenjaninu poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) u Skupštini AP Vojvodine Aleksandar Marton.

Marton je istakao da se slede?i izbori za Nacionalne savete u Srbiji o?ekuju krajem oktobra i ocenio da oni moraju doprineti njihovoj daljoj demokratizaciji i omogu?iti predstavljanje svih grupa u odre?enoj nacionalnoj zajednici.

Komentarišu?i politi?ki uticaj na Nacionalne savete, Marton je upozorio da je u nekima od njih postojao monopol samo jedne politi?ke partije.

“Na taj na?in je smanjena demokrati?nost u donošenju politi?kih odluka važnih za nacionalne zajednice”, istakao je pokrajinski poslanik LSV.

Prema njegovim re?ima stru?na javnost je kritikovala “loš uticaj pojedinih nacionalnih saveta na rad informativnih ku?a kojima su osniva?i”.

“Svako mešanje politike u rad medija je nedopustivo i nadam se da ?e se to posle novembra ove godine ispraviti”, rekao je Marton.

On je ocenio da je izborni proces koji ?e uslediti prilika da se poja?a pluralizam u radu saveta i predstave sve politi?ke ideje, kao i sve grupe u okviru nacionalnih zajednica.

“Ovom prilikom pozivamo sve gra?anke i gra?ane da iskoriste svoja zakonska prava, upišu se u poseban bira?ki spisak i svojim glasom doprinesu demokratskom izbornom procesu u okviru svoje nacionalne zajednice”, rekao je Marton.

Funkcioner LSV je podsetio da Nacionalni saveti postoje u cilju ostvarivanja prava nacionalnih zajednica u oblasti kulture, informisanja, obrazovanja i službene upotrebe jezika i pisma.

“Poznato je da je u nesretnim devedesetim godinama kršenje ljudskih i manjiskih prava bila u?estala pojava i da je postojao nizak stepen poštovanja standarda u ovoj oblasti. Demokratske promene su donele nova zakonska rešenja koja su omogu?ila poštovanje široke lepeze ljudskih i manjinskih prava”, dodao je Marton.

On je ocenio i da su prvi neposredni izbori za predstavni?ka tela nacionalnih zajednica, koji su održani pre ?etiri godine, bili veliki iskorak u pravcu ja?anja demokratskih institucija u državi.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!