Marš mira: Sarajlije krenule put Potočara

03 Jul 2016

Najmlađi u koloni je 14-godišnji Nermin Nurkić iz Sarajeva koji prvi put kreće na Marš mira, u pratnji sestre i oca

Više od 70 u?esnika okupljenih oko gra?anskog Udruženja “Svjedoci svog vremena” danas je iz Sarajeva krenulo put Poto?ara gdje ?e nakon pre?enih 240 kilometara u ponedjeljak 11. jula obilježiti godišnjicu genocida u Srebrenici, prenosi Anadolija.

Iako je javni poziv bio upu?en svim Sarajlijama, simboli?nom ?inu odavanja po?asti stradalim Srebreni?anima, Maršu mira Sarajevo – Nezuk – Poto?ari, odazvalo se više od 70 gra?ana, svih dobi i uzrasta.

Muhamed Papi?, jedan od organizatora Marša, isti?e da ve? peti put u?estvuje u ovom pješa?kom pohodu.
Dodaje kako je kolona dobro pripremljena i spremna na sve vremenske uslove na putu do Poto?ara kod Srebrenice.

“Ovo nam je ve? peta godina kako pohodimo ovaj put. Htjeli smo otvoriti ljudima ovo da ih što više do?e i prošle godine registrovali smo udruženje, pozvali smo sve da se prijave i ljudi su se prijavljivali. Prve tri no?i spavamo u planinarskim domovima Ozren, Ponjirka i Javor, kasnije pod šatorima spavamo. Ako Bog da, 7. jula stižemo u Nezuk i priklju?ujemo se tradicionalnom Maršu mira. Uspjeli smo obezbijediti logistiku, od hrane do šatora, sve potrebno što treba”, rekao je Papi?.

Bez li?nih razloga

Papi? isti?e da nema li?nih razloga zbog kojih u?estvuje u Maršu mira osim onih – ljudskih.

“Rodbinske veze sa Podrinjem apsolutno nemam, me?utim, jednostavno kao ?ovjek i kao patriota, Bosanac i Hercegovac, otišao sam jednom, mislim da svaki stanovnik planete treba oti?i tamo. ?ujemo sada: Jeste genocid, nije genocid… Najbolji je pokazatelj kad do?ete tamo i stanete pred vojsku nišana, pogledate i onda ?ete sami dobiti odgovor da li je bio genocid ili nije”, zaklju?uje Papi?.

Najmla?i u koloni je 14-godišnji Nermin Nurki? iz Sarajeva koji kaže da prvi put kre?e na Marš mira, u pratnji sestre i oca. Dodaje kako je upoznat sa dionicama puta koji je pred njim te da mu ne?e biti teško.

Pred sam polazak, svi u?esnici još jednom su obaviješteni o ruti kojom ?e pro?i te pozvali da bilo kakve, i one najmanje zdravstvene poteško?e, odmah prijave.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!