Marijana Toma: Ratovi nastavljeni kroz ratove udžbenicima istorije

08 Jun 2015

Sejdinović: "Društvo je zapravo rezervoar nasilja i dovoljna je samo mala varnica pa da požar ponovo plane”

Istori?arka Marijana Toma izjavila je danas da su ratovi na prostoru bivše Jugoslavije iz devedesetih godina prošlog veka danas nastavljeni “ratovima” izmejdu razli?itih udžbenika istorije, u kojima se nude razli?ite interpretacije tih sukoba.

“Udžbenici iz istorije u Srbiji selektivno i šturo prikazuju doga?aje, tendenciozno i namerno prikrivaju podatke, a ponekad ih i falsifikuju”, kazala je Marijana Toma na tribini “Udžbenici istorije u Srbiji: obrazovanje za pomirenje?”

Prema njenim re?ima kroz udžbenike istorije razvija se ideja o “naciji-žrtvi”, što je najbolji mobilizatorski element za neke kasnije sukobe.

Dodala je da samo jedan od udžbenika iz istorije pominje genocid u Srebrenici, ali istovremeno falsifikuje ?injenicu da je Me?unarodni sud pravde oglasio Srbiju krivom za kršenje Konvencije o genocidu, tako što navodi da je taj sud oslobodio Srbiju krivice.

Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? rekao je da je “nacionalisti?ka mitomanija” iz devedesetih godina prisutna i u 21. veku.

“Sve to dovelo je do toga da je društvo zapravo rezervoar nasilja i da je dovoljna samo mala varnica pa da požar ponovo plane”, ocenio je Sejdinovi?.

Prema njegovim re?ima, katedre za istoriju na univerzitetima u Beogradu i u Novom Sadu su uglavnom “rasadnici nacionalisti?ke mitomanije”.

Tribinu u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine organizovao je Fond za humanitarno pravo iz Beograda.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!