MARIJA BELIĆ-BIBIN: Šuma zvana banana

03 Oct 2014

Kako je smrdljivi tvor zavladao šumom banana u kojoj nisu rasle banane

Nekada davno, daleko, na nekoj sasvim drugoj, tre?oj, desetoj planeti od Sunca, postojala je jedna šuma u kojoj nije bilo ljudi. Ta šuma, iz sasvim nepoznatog razloga, zvala se šuma-banana, iako u njoj nije bilo ni jednog jedinog stabla banane. U njoj su živele samo životinje. Najraznovrsnije životinje, raznih fela, razli?itih osobina, razli?itih potreba, ali nekako umele su zajedno da žive u miru i slozi. Medjutim, nije uvek tako bilo u toj banana šumi, u kojoj nije bilo ni jednog drveta banane. O ne, bilo je i onih drugih dana.
E baš tada, kada su bili ti neki drugi dani, ove veoma razli?ite životinje nisu nikako umele da se slože i uporno su tražile ko bi mogao da ih spasi. Najvažnija životinja od svih bio je tada tvor! Pitate se kako to da baš tvor bude glavni?
Pa evo, re?i ?u vam kako je sve bilo.

Šuma banana, u kojoj nije raslo ni jedno drvo banane, bila je uvek okupana Suncem, pti?ice su pevale predivne pesme, potoci su žuborili, hrane je bilo na svakom koraku i životinjama je u jednom momentu postalo jako, jako dosadno. Prva se dosetila lisica kako da razbije dosadu u šumi zvanoj banana, iako tamo nije raslo ni jedno drvo banane. Pozvala je vuka kod nje u jazbinu na ve?eru. Tom prilikom predložila mu je da zapo?nu jednu igru. Igra se sastojala u tome da šumu podele na pola i da vide na kojoj ?e polovini biti više životinja. Svako je dobio svoju polovinu da prebroji životinje. Vuk je dobio levu stranu, a lisica desnu stranu šume.
Po?eli su da jure po šumi broje?i životinje. Onda je lisici palo na pamet da bi mogla da ubedi neke od njih da svoje prijatelje iz vukove leve polovine dozovu da predju u njenu desnu polovinu šume.

Lisica je prvo naišla na jelena i rekla mu:

Dragi moj jelenko, imaš li ti tvoje prijatelje u onom delu šume preko potoka?

Jelen joj je odgovorio:

Da, draga lijo, naravno da imam prijatelje i sa one strane potoka. I ja volim da idem na taj deo pašnjaka, tamo je trava veoma lepa. Ali imam prijatelje i ovde, na ovoj strani reke, jer je ovde drve?e divno. Zašto me to pitaš?

Pa, htela sam da ti kažem da ih pozoveš da dodju na ovu stranu, jer je tamo vuk koji mi je rekao da ga jako nerviraju jeleni. Ja vas volim, a ja sam sa ove strane potoka. Pozovi ih da dodju, bolje ?e im biti ovde.

Jelen ju je pogledao svojim krupnim o?ima i poslušao. Nije ni pomislio da bi lija mogla da ga slaže. Otr?ao je na levu stranu šume i pozvao svoje prijatelje da dodju na drugu stranu, zato što ih vuk ne voli. Prijatelji su ga poslušali, jer im nije palo na pamet da bi ih njihov prijatelj lagao. Nikome nije ni palo na pamet da se zapita da li je to uopšte istina i šta njihov dotadašnji prijatelj vuk kaže na sve to.

Za to vreme, vuk je veselo tr?ao svojom polovinom šume i brojao životinje, kada je u jednom trenutku primetio da svi jeleni u krdu pretr?avaju potok i gotovo beže na drugu polovinu šume. To ga je zabrinulo, jer je znao da gubi broj životinja i da ?e svi oni pre?i na lisicinu stranu. Ne, to mu se uopšte nije dopalo. Pokušao je da zaustavi bar nekog od jelena i ubedi ih da ne odlaze na drugu stranu. Nije mu uspelo. Pokušao je da ih pita zašto odlaze, kada mu je jedno lane kratko reklo da je to zato što su ?uli od lisice da ih vuk ne voli. Kada je to ?uo, vuk se jako iznervirao. Lisica je varala, a on se tome nije nadao. Rešio je da joj uzvrati istom merom i da pronadje druge životinje kojima ?e re?i isto to za liju, ali ?e im ?ak obe?ati da ?e ih on li?no ?uvati od lisice. Bilo je samo potrebno da dovedu sve svoje prijatelje na njegovu stranu šume banana, iako tamo nije bilo ni jednog drveta banane.

Ze?evi, veverice, divlje svinje po?eli su da pri?aju izmedju sebe o tome što su ?uli od vuka i rešili da dovedu svoje prijatelje u njegov deo šume. Na kraju krajeva, ako ih lisica nije volela, onda ?e im trebati ne?ija zaštita, a vuk je obe?ao da ?e ih štiti.

Vrlo brzo vesti su se pro?ule u šumi i životinje su po?ele izmedju sebe da se svadjaju ko je bolji: vuk ili lisica, i u koju polovinu šume da odu. Nastao je pravi metež u šumi zvanoj banana, iako tamo nije bilo ni jedno drvo banane. Više se nije znalo ko gde pretr?ava i ko tu koga voli ili ne voli. Odjednom su svi postali uplašeni.

Jednog jutra vuk i lisica su se slu?ajno sreli na potoku. Mrko su se gledali neko vreme. Gotovo da nisu jedno drugo mogli da smisle. Postali su ljuti neprijatelji. Odjenom je lisici pala jedna ideja na pamet. Spustila je njušku i po?ela umiljato da ispod oka posmatra vuka. Vuk se na trenutak zbunio.

Lija je iskoristila taj momenat i obratila mu se:

Slušaj vu?e, nešto sam razmišljala. Po?eli smo sve ovo kao igru, a sada je nastao totalni haos. Neko mora vratiti stvari u red. Ja to ne mogu sama. Treba mi tvoja pomo?, ti si snažan i mudar, a i onaj mrki medved je ve? po?eo jako da se buni zbog frke u šumi. ?ula sam da ?e prvo udariti na tebe, pa onda na mene. To ne bi valjalo ni za jednog od nas. Najbolje bi bilo da ti i ja zajedno rešimo stvari. Uostalom, ovo bi trebalo da bude samo zabavna igra, zar ne?

Vuk ju je sumnji?avo gledao i nije bio siguran da li da joj veruje, ali ako je meda jako ljut, mogao bi zaista da prvo sko?i na njega, a on nije mogao da pobedi medu. Da, pomislio je, bolje bi bilo da on i lisica budu zajedno i smire stvari u šumi da ih medved ne bi napao.

U redu lisice, ali nemoj opet da me prevariš, jer ti to ne?u nikako zaboraviti. Uostalom, ja više ne mogu ni da prebrojim životinje na mojoj polovini, jer stalno prelaze ?as kod mene, ?as kod tebe. Postalo je stvarno sumanuto!

Pa to ti kažem vu?e! Najbolje bi bilo da pozovemo sve životinje i kažemo im da se smire, da smo mi opet prijatelji i da mogu da žive lepo na obe polovine naše divne šume, odgovorila je lija.

Tako je i bilo. Ve? tog popodneva sazvali su zbor u šumi i saopštili vesti životinjama. Svi su bili radosni, izuzev sove, koja je ostala ozbiljna. Ona je ve? danima posmatrala kako živoitnje kao bez glave i potpuno besmisleno tr?e ?as levo, ?as desno od potoka, a da zapravo ne znaju ni zašto to rade.

Sve životinje su u ime ponovnog prijateljstva izmedju vuka i lisice rešile da tu no? naprave proslavu u šumi zvanoj banana, iako ni jedno drvo banane u njoj nije raslo. Jelo se i pilo do kasno u no?. Vuk i lisica su se grlili i plesali. To je video i medved. Pošto se uverio da ?e sad biti sve uredu, medved je rešio da se povu?e u svoju pe?inu i ode na duži po?inak i odspava. Sova je idalje sve to nemo posmatrala sa svog stabla i odmahivala glavom. Samo je vevericama i pticama oko sebe govorila:

Ovo ništa ne valja. Lisica je sigurno nešto ponovo smislila, a vuk ?e opet ispasti glup! Videla sam ja to ve? nekada davno u jednoj drugoj šumi. Pazite šta vam kažem. Medved je ovo trebalo da prese?e, da kazni i vuka i lisicu kao primer, ali je izgleda i on glup, ?im je otišao na više mese?ni san. Ovo ne?e valjati, ja kad vam kažem!

Veverice i ptice su se smejale sovi i govorile joj da greši i da samo pogleda kako su sada svi sre?ni. Uostalom da je postojao neki problem medved ne bi otišao da spava i ne bi okretao mirno ledja svim životinjama u šumi, posebno vuku i lisici. Ako je medved siguran, onda ni oni ne treba da brinu, govorile su životinje sovi. Ali, sova je bila neumoljiva, uporno je tvrdila da ?e teško vreme tek da stigne u šumu zvanu banana, iako tamo nije raslo ni jedno drvo banane. I bila je u pravu!

Ve? iste no?i, kada su sve životinje otišle da spavaju, lisica je ponovo pozvala vuka u svoju jazbinu i rekla mu:

Da li si video kako su sada sve životinje sre?ne?! Mnogo nas vole i poštuju, a ja sam se jako umorila od ove igre. Hajde da im kažemo sutra da nam nabave hranu i sagrade zajedni?ku ku?u, jer smo se umorili, a i brže ?e uraditi to njih stotinu, nego nas dvoje. Uostalom mir se vratio samo zbog tebe i mene, zar ne? A, ako im kažemo da želimo da živimo zajedno, to ?e im potvrditi da smo ponovo prijatelji i da ih ne lažemo.

Vuk ju je iznenadjeno pogledao, ali bio je jako umoran od celog dana. Pošto je želeo da što pre legne da spava pristao je na lisicin predlog.

Narednih dana medved je spavao, a vuk i lisica su ubedili životinje da treba da im budu zahvalne što je u šumi ponovo vladao red i mir i da bi u znak zahvalnosti mogli da im donesu hranu i sagrade zajedni?ku ku?u gde ?e oni zajedno živeti. Njihov zajedni?ki život u velikoj ku?i trebalo je da bude garant životinjama da su njih dvoje zaista ponovo dobri prijatelji. Životinje su prvo bile u ?udu, ali kada su se setile kako je bilo strašno dok se vuk i lisica nisu voleli, pomislili su da im nije nikakav problem da im sagrade veliku ku?u i donesu hranu. Uostalom da se nisu pomirili, u šumi bi idalje vladao haos, a i istina je da njih sve skupa ima mnogo više i da ?e to sve uraditi brže, nego da vuk i lisica to rade sami.

Tako je i bilo. Vuk i lisica su se izležavali na Suncu, zabavljali sve oko sebe, dok su druge životinje radile za njih.

Mudra sova je to sve gledala i ponovo objašnjavala životinjama da to ništa ne valja, da je ona sve to ve? videla i doživela u drugoj šumi. Sve više životinja se okupljalo oko njenog drveta, dok su pravili pauzu i odmarali od napornog posla za vuka i lisicu. Životinje su po?ele sve više da udovoljavaju željama lisice i vuka, a sve manje da budu sa svojim prijateljima i porodicama. Sova im je svako ve?e mudro zborila o tome da ne treba tako da se ponašaju, da ih vuk i lisica varaju svo vreme. Životinje su se divile mudrosti sove, jer sve što bi ona rekla to bi se i desilo. Po?ele su da je mole da ona prekine sve ovo, da razgovara sa vukom i lisicom, jer je i hrane u šumi bivalo sve manje, pošto su lisica i vuk svu hranu stavljali u svoju jazbinu i nisu je delili sa drugima.
Na te molbe sova bi im odgovarala:

Dragi moji prijatelji, vi ne razumete, ja delim sa vama ono što znam i to je najviše što mogu da uradim. Uostalom, vas niko ni na šta ne može da natera, ve? sutra ako rešite to može da se promeni. Samo prestanite da radite ono što lisica i vuk od vas traže.

Medjutim, životinje su po?ele da se svadjaju izmedju sebe. Jedni su tvrdili da su vuk i lisica dobri i da brinu i vode ra?una o miru u šumi. Drugi su tvrdili da bi trebalo probuditi medveda. Tre?i su se bojali da ?e se medved naljutiti što ga bude iz sna, kada u šumi idalje vlada red i mir. Tek poneka životinja je odbijala da radi ono što vuk i lisica traže od njih. Zbog toga što ne slušaju vuka i lisicu, ve?ina ih je životinja u šumi osudjivala. Govorili su im da su nezahvalni, da ne pokazuju pravo poštovanje prema šumi u krajnjoj liniji, jer da nije vuka i lisice i njihovog prijateljstva, ne bi bilo ni mira u šumi.

Jedino se dve životinje u šumi nisu uopšte mešale u novonastalu situaciju. Mudra sova i smrdljivi tvor. Sova je bila previše mudra da bi bila deo kruga životinja koje podržavaju ili protive se vuku i lisici. Ona je samo mudro zborila svako ve?e i tvrdila da ona ne može da budeo deo svega, jer ne hoda po zemlji, ve? je njeno carstvo nebesko i zato joj je svejedno u kojoj je šumi i šta se u njoj dešava, tu je da im otvori o?i i to je sve. Promene su na samim životinjama u šumi. A tvor? Pa, smrdljivi tvor je bio odve? lenj ?ak i samom sebi da ugadja, a kamoli nekom tamo vuku i lisici. Uostalom zbog smrada je retko ko hteo uopšte i da ga pita za pomo?, mišljenje, niti da se druži sa njim. Niti je bio vredan, niti je bio mirišljav, niti je bio jak kao medved, a još manje mudar kao sova. Svako ve?e je stajao sa strane i slušao sovu, pamtio tu i tamo po neku njenu re?enicu, a preko dana se izležavao na travi ili jednostavno kupao u potoku.

Medjutim, kako život ume da priredi najneverovatnija iznenadjenja, tako se zbilo i u šumi zvanoj banana, iako tamo nije raslo ni jedno drvo banane. Jednog jutra došli su dabrovi i srušili sovino drvo. Zato što nije više imala svoje drvo, mudra sova je raširila svoja krila i odletela u potragu za novom šumom. Medved je idalje spavao tvrdim snom i niko se nije usudjivao da ga budi. Životinje su po?ele sve više da se izmedju sebe svadjaju i da traže ko ?e da ih spasi od vuka i lisice. Hrane je bilo sve manje. Tokom jedne ve?eri u žustroj svadji životinja, dok su vuk i lisica spavali, nije se više uopšte znalo ko je tu za koga, a ko protiv koga. Samo je smrdljivi tvor ?utke sedeo pored svog stabla i zabavljao se gledaju?i ?itav ovaj metež u šumi. Pošto mudre sove više nije bilo, jer je odletela u neku drugu, lepšu šumu, životinje su rešile da se na kraju ipak obrate tvoru sa pitanjem:
Dakle tvore, da li ti ho?eš da razgovaraš sa vukom i lijom i spasiš nas ove muke koja nas je zadesila? Strah nas je da budimo medu….Moraš nam pomo?i!

Smrdljivi tvor ih je pogledao i silno se zabavljao. Odgovorio im je:
U redu, pomo?i ?u vam. Ali kada budem oterao vuka i lisicu, mora?ete onda da me prihvatite i da zavolite moj smrad!

Životinje su se sa užasom pogledale, ali šta je tu je, izbora više nisu imali. Mudra sova je otišla, medved je spavao, hrane gotovo da nije više bilo za sve, a oni su se samo izmedju sebe svadjali. Ponovo je vladao haos u šumi. Morali su da prihvate kakvu god ponudu smrdljivog tvora, pa makar i zavoleli da žive u smradu.

Dragi moji, eto tako je jedan smrdljivi tvor postao vladar i najvažnija životinja u šumi zvanoj banana, iako tamo nije raslo ni jedno stablo banane!!!
Ali, ne brinite, tako je bilo samo dok se uspavani medved nije probudio. A svi znamo da posle zime dolazi prole?e, kada se meda budi!

Blog autorke

Podelite ovu stranicu!