Maribor otvara svoj prvi romski restoran

02 Feb 2013

U mariborskoj romskoj gostionici radiće samo Romi, a svi konobari, konobarice, kuvari i kuvarice nosiće tradicionalne romske nošnje

Prvi slovena?ki restoran u kojemu ?e se servirati tradicionalna romska jela i koji ?e zapošljavati Rome bi?e otvoren na jesen u Mariboru.

Projekt otvaranja romske gostionice “Romani kafenava”, u okviru podsticanja socijalnog preduzetništva manjina i isklju?enih društvenih grupa, namenjen je afirmaciji kulture Roma, te smanjivanju nezaposlenosti me?u njima, ali i smanjivanju stereotipa koji postoje prema toj zajednici. Projekat vredan 300.000 evra sa 20 posto finansira slovena?ka vlada, a 80 posto osigurala je Evropska unija.

U mariborskoj romskoj gostionici radi?e samo Romi, a svi konobari, konobarice, kuvari i kuvarice nosi?e tradicionalne romske nošnje.

U drugom najve?em slovena?kom gradu živi oko 2000 Roma, a na tamošnjoj ugostiteljskoj školi ve? je zapo?ela obuka kadrova za prvi restoran ovoga tipa. Poslova?e na neprofitnoj osnovi, a mogu?i dobitak akumulira?e se za otvaranje drugih romskih restorana u krajevima gde žive pripadnici romske manjine.

U projekt “Romani kafenava” uklju?ena je i udruga “Romano pralipe” ?iji predsednik Fatmir Be?iri kaže da ?e romski restoran nuditi tradicionalna jela romske kuhinje u kojima mogu uživati i drugi gosti.

Uz jela poput sarme ili bureka pripremljenih na romski na?in u “Romani kafenavi” mo?i ?e se dobiti i romska rakija, kao i kafa, ali i naru?iti „gledanje u šolju”.

(Economy)

Podelite ovu stranicu!