Manje novca u vojvođanskoj kasi

09 Apr 2009

Predsednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je juče da će pokrajinski budžet biti manji nego što j…

pajticbojan.jpgPredsednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je juče da će pokrajinski budžet biti manji nego što je planirano. Pokrajinski budžet usvojen je 31. marta, a njegovi ukupni prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 59,85 milijardi dinara, što je, inače, oko 320 miliona manje od prošlogodišnjeg iznosa u pokrajinskoj kasi nakon rebalansa.

– Nešto je manji priliv po osnovu poreza na dobit preduzeća, jer je značajan broj preduzeća podbacio, odnosno taj porez se vraća, te će i budžet nakon rebalansa biti manji – kazao je Pajtić novinarima u Skupštini Vojvodine.

Po njegovim rečima, porez se naplaćuje unapred, ali se, ako je neko preduzeće iskazalo gubitak, vraća.
– U tom smislu, jedan od naših izvora prihoda jeste nešto niži nego što smo planirali, ali to svakako neće ugroziti programe zapošljavanja i programe otvaranja novih radnih mesta – istakao je Pajtić, navodeći da je pet milijardi dinara opredeljeno za programe otvaranja novih radnih mesta, a da jedan od programa predviđa da poslodavci dobiju subvenciju od 130.000 dinara za svako otvoreno novo radno mesto, uz obavezu da zadrže radnika najmanje dve godine.

– Mi na ovu krizu imamo odgovor i u tom smislu ćemo finansirati svako novo radno mesto u Pokrajini, finansiraćemo programe za pripravnike i javne radove, i to je ono što sigurno neće biti oštećeno ni na koji način – tvrdi Pajtić.

Dodao je da će svakako biti racionalizacije pokrajinske administracije, s tim što će, kako je rekao, u tom procesu, nakon usvajanja zakona o nadležnostima, verovatno biti potrebe da se preuzme i određeni broj zaposlenih iz republičkih institucija.
– Preuzimamo veliku odgovornost i neće biti povećavanja fizičkog obima zaposlenih u državnoj upravi, ali će to podrazumevati da neki zaposleni i neke funkcije koje su republičke preuzmemo na pokrajinskom nivou. U tom smislu, racionalizacija je smislena tek kada taj zakon bude donet – ocenio je Pajtić.

Kako „Dnevnik“ saznaje, Pokrajinsko izvršno veće juče je razmatralo mogućnost rebalansa tek usvojenog budžeta, te usvojilo i informaciju o „neophodnosti fiskalnog prilagođavanja budžeta APV za 2009. godinu“, koju je prosledilo i Republičkoj vladi. Kao obrazloženje za ovo „fiskalno prilagođavanje“ navodi se plan za ekonomsku stabilnost Srbije koji je Vlada objavila dan ranije.

Inače, po našim saznanjima, za koja juče ipak nismo uspeli da dobijemo zvaničnu potvrdu pokrajinskog sekretara za finansije, izmena odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu podrazumeva smanjenje projektovanog budžetskog deficita s predviđenih 22,8 milijardi dinara na najviše 6,6 milijardi. A u Banovini procenjuju da bi se taj efekat postigao tako što bi se deo novca ostvarenog prodajom Naftne industrije Srbije „sačuvao za finansiranje rashoda u narednoj godini“, umesto da se rasporedi budžetom za finansiranje rashoda u tekućoj budžetskoj godini, kako je to bilo predviđeno. Osim toga, razmišlja se i o redukovanju i prekomponovanju planiranih rashoda.

Budžet Pokrajine za 2009. godinu usvojen je poslednjeg dana marta nakon tromesečnog privremenog finansiranja na koje se pokrajinska vlast odlučila zbog očekivanja da će usvajanju budžeta prethoditi i prenos novih nadležnosti Pokrajini. Kako statut i zakon o nadležnostima nisu bili usvojeni u roku u kojem je morao da se usvoji budžet, račun o težini pokrajinske kase u ovoj godini sačinjen je na osnovu važećeg „omnibus zakona”. Istovremeno, iz Banovine je saopšteno je i da će do njegovog rebalansa doći čim se usvoji „omnibus dva“.

Međutim, najavljeni rebalans ne vezuje se za proces prenosa novih nadležnosti Pokrajini, pošto ni statut ni prateći zakon još uvek nisu usvojeni. Ipak, samo desetak dana po usvajanju budžeta, u Banovni se pripremaju njegove izmene, pa je tako, po našim saznanjima, još juče i Pokrajinski sekretarijat za finansije dobio zaduženje da odmah nakon usvajanja zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, pripremi nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu APV za 2009. godinu, kojim visina budžetskog deficita može biti projektovana najviše do iznosa od 6,6 milijardi dinara.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!