Manifest evropske Srbije

20 sep 2009

Mi, pripadnici političke klase
izabrani voljom naroda i ujedinjeni u čvrstoj nameri da Srbiju uvedemo u krug civili

Nacizam protiv bilo kakve različitosti

Mi, pripadnici političke klase
izabrani voljom naroda i ujedinjeni u čvrstoj nameri da Srbiju uvedemo u krug civilizovanih evropskih naroda, u danu kada je otkazana Povorka ponosa, donosimo

MANIFEST EVROPSKE SRBIJE

1.
Srbija je slobodna i demokratska zemlja

2.
U slobodnoj i demokratskoj Srbiji niko ne sme biti diskriminisan zato što je homofobičan

3.
U slobodnoj i demokratskoj Srbiji svako ima pravo da svoju homofobičnost ispolji na svakom javnom mestu i to: pogrdom, psovkom, pesnicom, cokulom, lancem, šipkom, bejzbol palicom, molotovljevim koktelom, bakljom, letvom ili drugim za to pogodnim sredstvom

4.
U slobodnoj i demokratskoj Srbiji svako je slobodan da svoje neslaganje sa homofobijom na demokratski način iskaže u svojoj kući, spavaćoj sobi i četiri zida

5.
U slobodnoj i demokratskoj Srbiji pripadnici političke klase su obavezni da se sa najdubljim poštovanjem odnose prema retrogadnim i homofobičnim uverenjima građana

6.
U slobodnoj i demokratskoj Srbiji svaki pripadnik bilo koje manjine je dužan da vodi računa o uverenjima, vrednostima, interesima i seksualnim opredeljenjima većine

7.
U slobodnoj i demokratskoj Srbiji svako ima pravo da iskaže svoju podršku vlastima i ne sme u ostvarivanju tog prava biti na bilo koji način ometan ili sprečavan

Podelite ovu stranicu!