Malo interesovanje dvojnih državljana za referendum u Mađarskoj

25 Aug 2016

Upis je moguć do 17. septembra, a do sada se u birački spisak upisalo oko 114.000 dvojnih državljana iz Rumunije, 29.000 iz Srbije i 2.100 iz Nemačke.

Interesovanje Ma?ara van Ma?arske za referendum o imigrantskim kvotama koji ?e se održati 2. oktobra je malo i nedeljno u proseku “jedva hiljadu ljudi” zatraži upis u spisak onih koji ?e pismom glasati na referendumu, piše budimpeštanski Ma?ar nemzet (Magyar Nemzet), pozivaju?i se na podatke Nacionalne izborne komisije.

Na referendumu iniciranom od strane ma?arske vlade ?e 2. oktobra biti postavljeno slede?e pitanje: “Da li želite da Evropska unija ima pravo da odredi obavezni prihvat nema?arskih državljana u Ma?arskoj, bez saglasnosti parlamenta?”.

Ma?arska vlada vodi kampanju da bira?i na referendumu zaokruže “ne”.

Upis je mogu? do 17. septembra, a do sada se u bira?ki spisak upisalo oko 114.000 dvojnih državljana iz Rumunije, 29.000 iz Srbije i 2.100 iz Nema?ke.

Ma?ar nemzet je zaklju?io da je to jako malo u odnosu na brojku od 800.000 novih dvojnih ma?arskih državljana, od kojih je 700.000 punoletnih, preneo je portal Vojvodina danas.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!