Mali Iđoš: Konstitutivna sednica pred sudom

08 Jul 2012

Većinu formirali DS, SPS, URS i udruženje malih akcionara

Prošlonedeljno konstituisanje lokalnog parlamenta u Malom I?ošu u krnjem sastavu, uz u?eš?e 14 od ukupno 25 odbornika i izostanak odbornika Saveza vojvo?anskih Ma?ara, Crnogorske partije i Srpske napredne stranke našlo se pred sudom. Prema re?ima izvršnog potpredsednika Saveza vojvo?anskih Ma?ara Karolja Pala, naime, SVM je ve? predao predstavku Upravnom sudu i zatražio poništavanje overe odborni?kih mandata i odluka koje su donete na toj sednici. – Li?no sam, kao dosadašnji predsednik opštinske skupštine konstitutivnu sednicu najpre zakazao za 5. jul, da bih docnije poslao pismeno obaveštenje svima o odlaganju sednice za 7. jul. To je bilo potpuno u skladu sa zakonom. Odbornici Demokratske stranke sa ostalima su se ipak sastali, overili mandate i izabrali rukovodstvo skupštine, predsednika opštine i opštinsko ve?e. Sednica i odluke donete na njoj su nezakonite – rekao je Karolj Pal u intervjuu za „Ma?ar so“.

Sa druge strane, predstavnici ve?ine koju, osim DS, ?ine Socijalisti?ka partija Srbije, Ujedinjeni regioni Srbije i grupa malih akcionara i koja je, u odsustvu odbornika SVM-a, Crnogorske partije i Srpske napredne stranke izabrala novo opštinsko rukovodstvo, ustvrdili su da je sednica bila u potpunosti legitimna. Novoizabrana predsednica opštine Eržebet Celuška (DS) je povodom pravnih koraka koje je preduzeo SVM navela da je „ve?ina svakako njihova“, budu?i da je od 25 odbornika 14 bilo prisutno na osporenoj konstitutivnoj sednici.  – Ovom konstitutivnom sednicom okona?ana je duža dominacija jedne grupe – prokomentarisala je Celuška i navela da su sa SVM do poslednjeg trenutka pokušavali da se usaglase sa željom da se formira odgovaraju?a koalicija „ali da to nije uspelo“.

Funkcioner SVM-a Karolj Pal, opet, ustvrdio je da je grupa stranaka i odbornika koja je formirala ve?iju još uo?i izbora navela da imaju jedan cilj – da isklju?e SVM iz vlasti i da lokalni predstavnici DS-a nisu uvažili sporazum izme?u predsednika DS-a i SVM-a o zajedni?kom formiranju lokalne vlasti. – Saznali smo od pokrajinskog rukovodstva DS-a da ?e odbornici koji su se suprotstavili centralnoj odluci DS-a biti isklju?eni iz stranke, da ?e lokalna organizacija DS-a biti raspuštena i nanovo organizovana. Od pokrajinskog rukovodstva DS-a smo saznali i da u ovom ciklusu ne?e biti materijalne podrške opštini i to je najbolnije za nas, jer ?e onda život stati – prokomentarisao je Pal .

(Magyar Szo)

Podelite ovu stranicu!