Malezijski ringgit najlošija valuta u Aziji

07 Oct 2015

Ekonomija Malezije suočena je sa smanjenjem domaće potrošnje, ali i padom valute ringgit u odnosu na američki dolar

Malezija je, osim Kine, još jedan zabrinjavaju?i faktor u izvještaju Svjetske banke.

Ekonomija te zemlje suo?ena je sa smanjenjem doma?e potrošnje, ali i padom vlastite valute ringgit u odnosu na ameri?ki dolar.

Ulje na vatru dodali su doma?i faktori, poput finansijskog skandala koji se povezuje s malezijskim premijerom.

Erine Phang je prije pet godina osnovala vlastiti obrt. Pronalazi i pakuje poklone za kompanije, koje ih daju svojim klijentima – poznato i kao “korporacijsko poklanjanje”. Mnoge stvari kupuje iz inostranstva, s cijenama izraženim u dolarima. Pad ringgita otežava njeno poslovanje.

“Morala sam otkazati narudžbu klijentu, jer je u junu omjer dolara i ringgota bio ispod ?etiri, da bi za manje od mjesec i po dolar porastao na 4,1 do 4,2. Bio je to velik skok, koji nisam mogla pokriti”, kaže Erine Phang.

Ringgit je trenutno najlošija azijska valuta. Njegova vrijednost pala je na nivo iz 1997. godine. Usporavanje ekonomskog rasta Kine, koja je najve?i malezijski trgovinski partner, kao i pad cijena nafte, zna?ajnog malezijskog izvoznog proizvoda, doprinose padu valute.

Ne pomaže ni ?injenica da strani investitori povla?e kapital iz ekonomija u razvoju, poput malezijske, zbog zabrinutosti u vezi s globalnim rastom.

Politi?ka kriza i afere

Na pogoršanje problema utjecala je i politi?ka kriza. Jedan od najve?ih državnih investicijskih fondova optužen je za lažiranje revizijskih izvještaja. U skandal je uklju?en i premijer. Navodno je, posredstvom tog fonda, 700 miliona dolara usmjereno na njegov privatni bankovni ra?un.

Me?utim, premijer Najib Rezak kaže da je novac bio donacija njegovoj politi?koj partiji.

“Mnogo je nesigurnosti. Kako ?e se okrenuti politi?ka situacija, šta ?e u?initi ameri?ke federalne rezerve? Ho?e li se sve odraziti na regionalnom nivou? Mnogo je nesigurnosti, a niko ne zna jesmo li dotakli dno“, kaže Keith Leong iz grupacije Kra.

Erine Phang zna da su vremena teška. Kaže da su joj neki klijenti otkazali narudžbe pod izgovorom smanjenja troškova. Niko sa sigurnoš?u ne može potvrditi koliko ?e potrajati ova ekonomska nestabilnost.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!