Malenković: Brzi put Novi Sad-Ruma ima nemerljiv značaj

20 Jul 2015

Javna nabavka za izradu idejnog projekta brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma objavljena je danas na Portalu javnih nabavki

Direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nebojša Malenkovi? izrazio je danas zadovoljstvo zbog objavljivanja javnog poziva za izradu idejnog brojekta brzog puta Novi Sad-Ruma i ocenio da je zna?aj tog projekta “nemerljiv”, u ekološkom, turisti?kom i razvojnom pogledu.

„Neopravdano dugo smo ?ekali da po?nemo sa realizacijom izgradnje brze saobra?ajnice Novi Sad – Ruma. Danas ?inimo prvi veliki korak u realizaciji projekta koji ?e da rasteriti saobra?aj u Novom Sadu, ali i da omogu?i bolje spajanje Srema i Ma?ve sa Banatom”, naveo je Malenkov? u saopštenju za javnost.

Dodao je da su uslovi koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji takvi da omogu?avaju i doma?oj gra?evinskoj operativi da u?estvuju u projektu, pošto je želja da se sa angažovanjem doma?ih firmi smanji nezaposlenost, ali i poboljša konkurentnost doma?ih preduze?a.

Javna nabavka za izradu idejnog projekta brze saobra?ajnice Novi Sad-Ruma objavljena je danas na Portalu javnih nabavki, a o?ekuje se da javno otvaranje ponuda bude održano u ponedeljak, 19. avgusta, u prostorijama Ministarstva gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture.

Javna nabavka za izradu idejnog projekta za tri deonice, ukupne dužine 37,18 kilometara, oblikovana je u tri partije, a ukupna vrednost javne nabavke je 153,8 miliona dinara.

U skladu sa ugovorom o prenosu sredstava za finansiranje izrade projektne dokumentacije potpisanog izme?u Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine i Ministarstva gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture, Vojvodina je obezbedila 76,8 miliona dinara za realizaciju projekta, a u republi?kom budžetu je obezbe?eno 77 miliona dinara.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!