Makoli: Albanci i Srbi da nauče decu međusobnom poštovanju

22 Jun 2017

“Roditelji treba da nauče svoju decu da otklone mržnju iz svojih sredina"

Bivši bokserski reprezentativac Jugoslavije Fatmir Makoli izjavio je da su se sportisti iz bivše Jugoslavije me?usobno veoma uvažavali i voleli, bez obzira na nacionalnu pripadnost i ocenio da to treba da bude primer i današnjim mladim generacijama.

Makoli je na tribini u Vranju rekao da roditelji treba da pri?aju svojoj deci o tim primerima, jer je to na?in da se otkloni mržnja.

“Roditelji treba da nau?e svoju decu da otklone mržnju iz svojih sredina, da mi Albanci i Srbi nau?imo našu decu na me?usobno poštovanje, bez obzira na nacionalne razlike”, kazao je Makoli.

Pre tribine promovisan je dokumentarni film “Indirekt”, koji govori o saradnji bivših bokserskih i fudbalskih reprezentativaca iz Srbije i sa Kosovam, u prošlosti a i danas.

TribinaVranje2“Ovakve emocije koje sad ose?am vra?aju me nekih 30 godina unazad. Bili smo drugari i prijatelji, bili smo kao bra?a uprkos tome što smo vodili žestoke borbe. Uvek smo davali podršku jedni drugima. To prijateljstvo najviše i najduže traje me?u bokserima jer su najplemenitiji ljudi. To nije samo uvažavanje, to je zaista tako. Mi smo se od srca voleli”, rekao je Makoli nakon filma.

On je dodao da je tadašnja Prva bokserska liga Jugoslavije bila vrhunska, a Bokserski klub Priština je tada bio najuspešniji klub u Evropi, „kao što je Barselona danas u fudbalu“.

Koautor filma Tauljant Osmani rekao je da je uveren da ve?ina mladih u Srbiji i na Kosovu ne deli nacionalisti?ka shvatanja onih koji izazivaju incidente

„Mi mladi možemo druga?ije i bolje“, rekao je Osmani koji je novinar BIRN-a Kosovo.

Autor filma, novinar iz Novog Sada Darko Šper rekao je da rat ne samo da nije pokvario me?usobne odnose izme?u sportista, ve? ih je oja?ao.

Dokumentarni film “Indirekt” deo je projekta “Stvarni ljudi – stvarna rešenja”, koji realizuju Nezavisno društvo novinara Vojvodine, BIRN Kosova i Forum ZfD. Filmovi serijala “Stvarni ljudi – stvarna rešenja” su, svim, zainteresovanim medijima besplatno dostupni za prikazivanje. Nezavisno društvo novinara Vojvodine poziva zainteresovane medije da se pridruže promociji vrednosti filmova ovog serijala.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!