Makedonski analitičari za DW: Pritisak bez presedana

22 Aug 2017

"Verovatno iza svega stoji i pokušaj da se pomogne Rusiji i spreči da region ne pobegne previše ka NATO i Evropskoj uniji"

Makedonski analiti?ari ocenjuju da je odluka Beograda o povla?enju osoblja iz ambasade Srbije u Skoplju pokušaj pritiska bez presedan, prenosi Doj?e vele (Deutsche Welle).

Bivši ministar spoljnih poslova Makedonije Denko Maleski za DW je rekao da je to “slu?aj bez presedana” u diplomatskim odnosima i “drasti?na reakcija u komplikovano vreme” za makedonsko-srpske odnose.

“Zaista ne mogu da zamislim šta bi mogla da zna?i ta njihova argumentacija da su ‘izloženi ofanzivnom obaveštajnom delovanju’. Na osnovu toga može se izvla?iti zaklju?ak da to (delovanje) spre?ava srpski uticaj u Makedoniji i možda je to jedan od razloga za ovakvu drasti?nu reakciju, gotovo bez presedana – to da se ?itava ambasada isprazni”, rekao je Maleski.

On je rekao da bi drugi razlog mogao biti nesporazum oko albanskog pitanja i dodao da Makedonija ne?e da žrtvuje unutrašnju stabilnost i da ?e, po svemu sude?i, glasati za prijem Kosova u Unesko, budu?i da su to njeni državni interesi.

“Iako to nije teško razabrati, srpska strana ipak ne može da shvati da smo mi multietni?ka država i da Vlada, kada donosi neku odluku, mora da vodi ra?una o interesima svih gra?ana. Pored toga, druga po veli?ini etni?ka zajednica u?estvuje u kreiranju, kako unutrašnje, tako i spoljne politike. Za našu zemlju to je veoma važno i od toga zavisi mir u našoj državi. ?ini se da je naša filozofija multietni?nosti i inkluzivnosti sasvim suprotna od one za koju se srpska Vlada zalaže kada je re? o Kosovu – podela svega na ono što je srpsko i ono što je albansko”, rekao je Maleski.

Maleski je rekao i da je posle sporazuma Makedonije i Bugarske, koji su 1. avgusta u Skoplju potpisali premijeri Zoran Zaev i Bojko Borisov, prime?eno aktiviranje odnosa Srbije i Gr?ke s ciljem da se blokira dodatni uticaj Bugarske na Makedoniju.

Bivši ambasador i dugogodišnji makedonski diplomata Blagoja Zašov rekao je da se radi o diplomatskoj igri u kombinaciji s pritiskom Vlade Srbije na Makedoniju uo?i glasanja za prijem Kosova u Unesko.

“Takav metod pritiska u diplomatskim odnosima nije mi poznat. U celoj mojoj karijeri nikada nisam video takav diplomatski potez, da ceo diplomatski kadar napusti ambasadu. Obi?no kada želite da ukažete nekoj zemlji da odnosi nisu dobri, tada povla?ite ambasadora i to na konsultacije. Moje diplomatsko iskustvo mi kaže da to što je uradila Srbija – a da naša zemlja nije uradila ništa posebno – jeste znak da vlada u Beogradu želi da u samoj Srbiji pokaže da može da koristi pritisak u vo?enju spoljne politike”, rekao je Zašov.

Zašov je rekao da Makedonija trebao da reaguje mirno i da ne preduzima ništa posebno zato što c?e se uskoro otkriti pozadina ?itave situacije.

“Što se ti?e toga da su strane agencije radile ili rovarile u Makedoniji – pa one to rade svuda, rade i u Srbiji, i to ne može biti razlog. U stvari, i srpske službe o?igledno rade, a dokaz za to jeste što je njihov špijun Živaljevi? ulazio u Sobranje za vreme nasilnog upada u tu instituciju 27. aprila”, rekao j Zašov.

Bivši makedonski diplomata Alajdin Demiri rekao je da njega potez Beograda nije iznenadio.

“Ovo je ve? duže vreme pripremano i to otkada je Makedonija glasala za prijem Kosova u Unesko – a sve kroz poruke o revidiranju odluke o priznavanju Makedonije pod ustavnim imenom, kroz mešanje obaveštajnih službi, pre svega u Crnoj Gori gde je pokušan atentat na premijera, ali i u vezi sa dešavanjima u makedonskom parlamentu 27. aprila. Veza izme?u ta dva doga?aja je jedna, a cilj je da se spre?i da Crna Gora i Makedonija postanu ?lanice EU i NATO”, rekao je Demiri.

On je rekao da odluka Beograda predstavlja “svojevrsni žal zbog odlaska prethodne vlasti i instaliranje nove koja okre?e le?a takvim procesima i orijentiše se ka evroatlantskim integracijama”.

“Verovatno iza svega stoji i pokušaj da se pomogne Rusiji i spre?i da region ne pobegne previše ka NATO i Evropskoj uniji”, rekao je Demiri.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!