Makedonija: Razbijena radikalna ćelija, uhapšen i imam

06 Aug 2015

Policija je u toku noći i jutra izvela akciju razbijanja radikalnih struktura, pripremanu više meseci i provedenu u Skoplju, Kumanovu, Tetovu, Gostivaru i Strugi

Devetoro ljudi je privedeno u policijskoj akciji “?elija” koja je bila usmerena ka razbijanju lanca u?esnika u paravojnim formacijama u inostranstvu ili u vrbovanju ljudi za u?eš?e u njima, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mitko ?avkov.

Protiv 35 ljudi, me?u kojima su i privedeni, podnesene su krivi?ne prijave, a deo njih još uvek ratuje na bojištima u Siriji i Iraku. Ministar ?avkov isti?e da su neki od uhapšenih ustvari povratnici sa ovih bojišta.

Policija je u toku no?i i jutra izvela akciju razbijanja radikalnih struktura, pripremanu više meseci i provedenu u Skoplju, Kumanovu, Tetovu, Gostivaru i Strugi.

Izvršen je pretres u 28 objekata, od kojih 21 se nalazi u Skoplju. Policija je ulazila u ku?e, džamije, internet kafee, nevladine organizacije.

O pretresu u skopskoj džamiji Tutunsuz je bila informisana Islamska verska zajednica, a jedan od uhapšenih je imam.

“Da, uhapšen je i, prema našim informacijama i dokazima koji su obezbe?eni, on se smatra jednim od ideologa”, rekao je Chavkov.

Poglavar Islamske verske zajednice je nekoliko puta apelovao da policija interveniše u džamijama za koje su oni tvrdili da ih ne kontrolišu, ali iz MUP-a su izjavljivali da nemaju ingerenciju da ulaze u džamije.

Ministar je u ?etvrtak izjavio da oni preduzimaju akcije kada utvrde da ima potrebe za to.

Svi privedeni su makedonski državljani, a me?u njima nema žena.

Makedonija je prošle godine usvojila antiteroristi?ki zakon kojim se kažnjava u?eš?e makedonskih državljana u stranim ratovima.

Eksperti su u kontinuitetu upozoravali da lica koja odlaze da se bore u Siriji i Iraku na strani militantne organizacije “Islamska država” predstavljaju pretnju zemljama odakle dolaze, jer se na bojištima obu?avaju za izvršavanje teroristi?kih akata.

I ministar je rekao da postoji rizik od mogu?ih napada.

“Sama ?injenica da ima takvih pojedinaca ili grupa koji su u?estvovali ili su povratnici sa bojišta, sama po sebi predstavlja indikator na osnovu koga mi možemo izvu?i procenu da su mogu?i napadi u Republici Makedoniji”, naveo je ministar.

?avkov kaže da u zemlji ne postoje zvani?ni centri za obuku, ali da ima objekata u kojima se obavljaju takve aktivnosti.

On nije precizirao za koju radikalnu strukturu su ratovali ili vrbovali uhapšeni u akciji, odnosno da li se radi o “Islamskoj državi”.

Do sada je u borbama u Siriji poginulo 16 makedonskih državljana koji su se borili na strani “Islamske države”.

Prema podacima MUP-a, na bojištima u Siriji i Iraku trenutno se nalazi 20 makedonskih gra?ana, a do sada se ukupno borilo više od 130 makedonskih državljana.

(Blagoja Kuzmanovski, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!