Makedonci nisu izabrali savet

06 Jun 2010

Nijedna od dve liste nije dobila većinu elektorskih glasova

Makedonci u Srbiji nisu danas uspeli da izaberu svoj nacionalni savet, jer nijedna od dve liste nije dobila potrebnu ve?inu elektorskih glasova.

Za 23 ?lana budu?eg saveta biralo se izme?u dve liste, ali nijedna od njih nije dobila potrebnu ve?inu, javila je ve?eras Radiotelevizija Vojvodine.

Nakon toga skupština je prekinuta jer više nije bilo kvoruma, pa ?e se izbori ponoviti.

Elektorska skupština održana je u Pan?evu.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!