Maglai: Očekujemo ozbiljne udare na listu Mađarskog pokreta

06 Apr 2016

Ako se ne uđe u ozbiljne reforme, Subotica teško da će imati perspektivu

Kandidat za gradona?elnika civilne organizacije Ma?arski pokret (MP) i sadašnji gradona?elnik Subotice Jene Maglai izjavio je danas da u narednom periodu o?ekuje ozbiljne udare na listu MP.

„Svestan sam da ?e ova lista biti na udaru. Nije jednostavno prihvatiti jednu ovakvu odgovornost, svestan sam da ?e biti mogu?nosti za sukob i za napad od strane ozbiljnih politi?kih igra?a ovde u Subotici“, rekao je Maglai novinarima u Subotici.

Prema njegovom mišljenju, nije korektno to što ostale stranke u Subotici nisu ozvani?ile svoje kandidate za gradona?elnika i skrivaju ih od gra?ana, pa tak postoji mogu?nost da se naknadno postavi neka druga osoba koja uopšte nije bila istaknuta po kvalitetu kao mogu?i rukovodilac grada.

“Možda je sa mnom kao sa gradona?elnikom bilo problema, jer nije bilo kombinacija ni za poslovne prostore, ni za gra?evinske parcele, ni za budžetska sredstva, a ni za nameštanje javnih tendera. Možda me neki ne vole, ali mislim da me ve?ina gra?ana Subotice poštuje“, rekao je Maglai.

On je dodao da lista “Pokret za gra?ansku Suboticu – Jene Maglai” višenacionalna lista na kojoj su i Srbi, Madjari, Hrvati i Bunjevci, i da to nije lista politi?ke stranke ve? grupe gra?ana, koja želi da stvori prosperitetnu Suboticu i vangradska naselja u kojima se ostaje, živi i stvara.

Kako je rekao, ova lista želi ozbiljno da se pozabavi iskorenjivanjem korupcije, strana?kog zapošljavanja i deljenja po nacionalnim ili strana?kim šavovima.

Na pitanje da je strana?kog zapošljavanja bilo uvek, pa i za vreme njegovog mandata, Maglai je kazao da je tokom ovog perioda zaposleno oko deset mladih, obrazovanih, stru?nih i kvalitetnih ljudi, a oni koji se nisu pokazali kao kvalitetni, nisu opstali na svojim radnim mestima.

„Nesporno je da stranke u proteklim decenijama nisu bile na visini politi?kog zadatka u Subotici i to ja li?no vidim iz svog rada u poslednje dve godine. Ne može se re?i da je Subotica u proteklom periodu napredovala, jer je iz nje otišlo mnogo mladih i postala je grad koji se svrstava u one lokalne samouprave koje nemaju perspektivu“, kazao je Maglai.

On je rekao i da je mnogo toga ura?eno u protekle dve godine, ali da su još uvek nagomilani problemi iz ranijeg perioda i dodao da ako se ne u?e u ozbiljne reforme, ovaj grad teško da ?e imati perspektivu.

“Treba nastaviti zapo?ete projekte kao što su izgradnja Narodnog pozorišta, rešavanje problema pre?iš?avanja Pali?kog jezera, završetak rekonstrukcije Sinagoge, završetak izgradnje regionalne deponije, infrastrukturnih projekata, završetak projekata za javnu bezbednost, izgradnju sportskih objekata i drugo”, naveo je on.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!