Mađarski zatvorenici danonoćno proizvode bodljikavu žicu

22 Sep 2016

Proizvodnja bodljikave žice u zatvoru Marianostra na severu Mađarske povećana je toliko da sada zatvorenici rade u tri umesto u dve smene

Zatvorenici iz ma?arskih zatvora rade dano?no kako bi poja?ali proizvodnju bodljikave žice, dok se Ma?arska priprema da podigne još jednu ogradu na granici u cilju spre?avanja priliva migranata iz Srbije.

Proizvodnja bodljikave žice u zatvoru Marianostra na severu Ma?arske pove?ana je toliko da sada zatvorenici rade u tri umesto u dve smene.

Pored žice za doma?u upotrebu, Ma?arska je tako?e prodala ili donirala žicu za izgradnju ograda u drugim zemljama, poput Slovenije.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da je podizanje ograde od bodljikave žice na granici sa Srbijom prvi korak ma?arskog premijera Viktora Orbana da uruši sistem azila.

Ma?arski Helsinški odbor saopštio je da su ograda i zatvaranje centara za azilante mere za uništavanje sistema azila.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!