Mađarski pokret: Smena u Mađar sou da bi se ućutkala kritika

12 Oct 2015

Sve smene izvršene bez ikakvog stručnog obrazloženja.

Nevladina organizacija Ma?arski pokret kritikovala je smenu urednika kulturnog dodatka dnevnog lista Ma?ar so (Magyar Szo) i ocenila da je cilj takvih smena da se “u?utkaju” osobe koje su spremne da kritikuju i da budu objektivne.

“Smena Ferenca Kontre je deo procesa ?iji je cilj da se uklone, zastraše, u?utkaju osobe koje su spremne formulisati i zastupati kriti?ko mišljenje i poštovati zahteve za objektivnoš?u štampe, a koje se ne svi?aju glavnoj urednici i politi?arima koji stoje iza nje”, naveo je Ma?arki pokret u saopštenju za javnost.

Oni su naveli još primera u kojima su novinari, urednici i dopisnici Ma?ar soa smenjivani iz sli?nih razloga i dodali da su sve smene izvršene bez ikakvog stru?nog obrazloženja.

Stru?ni odbor za informisanje Ma?arskog pokreta pozvao Udruženje vojvo?anskih ma?arskih novinara da se oglasi povodom ovog slu?aja, a Odbor za medije Nacionalnog saveta Ma?ara kao osniva?a Ma?ar soa da “preispita sposobnost” Marte Varju da i dalje bude na poziciji glavnog urednika tog dnevnog lista.

Bivši urednik kulturne rubrike u dnevnom listu Ma?ar so Ferenc Kontra optužio je Martu Varju da ga je smenila jer je objavio negativnu kritiku o romanu “Cenzura”, autorice Ildiko Lovaš, koja je ?lanica Saveta Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM).

Kontra je novinarima rekao da je u kulturnom dodatku “Vidikovac” objavio negativnu kritiku pomenutog romana, koju je napisala spisateljica Erika Bence, nakon ?ega ga je glavna urednica zamolila da “dobrovoljno” da ostavku, što je on odbio, a ona mu je saopštila da je smenjen.

“Nigde u Vojvodini nije dozvoljeno pisanje negativnih kritika na ra?un Ildiko Lovaš, životne saputnice (predsednika SVM) Ištvana Pastora. Ona u Vojvodini radi šta ho?e, a Marta Varju slede?e godine treba da bude reizabrana na poziciju glavne i odgovorne urednice Ma?ar soa”, rekao je Kontra.

Dodao je da ?e zbog smene napustiti Ma?ar so, uz otpremninu. On je 30 godina radio u Ma?ar sou, a “Vidikovac” je ure?ivao 12 godina.

Ildiko Lovaš je proletos podnela ostavku na mesto ?lanice Izvršnog odbora Nacionalnog saveta Ma?ara i na ?lanstvo u tom telu.

Prethodno je bivši predsednik Nacionalnog saveta Ma?ara i jedan od osniva?a Ma?arskog pokreta Tamaš Korhec oštro kritikovao rad Ildiko Lovaš.

On je rekao da je ona “neformalna predsednica” Nacionalnog saveta Ma?ara i da uživa “bezrezervnu podršku” Ištvana Pastora.

Glavna urednica lista “Ma?ar so” Marta Varju nije bila dostupna za komentar.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!