Mađarski pokret možda izlazi na izbore

18 Nov 2015

"Predsednik SVM misli da je sila najbolji način rešenja za pluralizam"

Jedan od osniva?a Ma?arskog pokreta Tamaš Korhec izjavio je danas da je odluka Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) da pokrene disciplinski postupak protiv devetoro odbornika te stranke u Subotici jer su najavili formiranje frakcije unutar odborni?ke grupe, napad na svaki pluralizam u okviru te stranke. Korhec je u izjavi za Radio-televiziju Vojvodine ocenio da je re? o napadu na Ma?arski pokret, te najavio da ?e “na ovaj ili onaj na?in” taj Pokret da nastupi na slede?im lokalnim izborima.

“Ma?arski pokret nije i ne?e postati politi?ka stranka. Ali, potpuno je otvorena opcija da na ovaj ili onaj na?in Ma?arski pokret nastupi na slede?im lokalnim izborima. Ako i dalje bude izostajao dijalog i ako se bude išlo na silu, razra?unavanje i ovakav nastup onda se ja?a ta opcija da je sve izvesnije da moramo biti prisutni na izborima u prole?e”, kazao je Korhec i dodao da o tome još uvek nije doneta zvani?na odluka.

SVM je ju?e predložio da se povede disciplinski postupak protiv devetoro odbornika te stranke u Skupštini grada Subotice, jer su najavili formiranje frakcije unutar odborni?ke grupe SVM. Ta stranka je u saopštenju kritikovala i svog visokog funkcionera i gradona?elnika Subotice Jenea Maglaija, zbog izjava u kojima je podržao stvaranje frakcije u odborni?koj grupi.

“Bez obzira što predsednik SVM ?esto naglašava da je on neko kome je važna široka saglasnost i neko ko ?esto istupa u ime cele ma?arske zajednice, o?igledno je da ne trpi ni najmanji pluralizam u okviru zajednice i da je spreman da se razra?una sa svakim ko u okviru stranke, a rekao bih i van nje, pokušava da zastupa nešto druga?ije stavove i ima kriti?ko mišljenje”, kazao je Korhec.

On je ocenio da nije dobro što cela pri?a ne ide u pravcu dijaloga i mirnog dogovora oko najzna?ajnijih pitanja. On je istakao i da je ve?ina odborni?ke grupe SVM u suboti?koj Skupštini podržala gradona?elnika Jenea Maglaija i platformu Ma?arskog pokreta.

“Iz toga zaklju?ujemo da je predsednik SVM na neki na?in objavio rat ve?ini gra?ana ma?arske nacionalnosti u Subotici i da ako se ovako nastavi onda je to jedan trk u ponor SVM-a u Subotici i Vojvodini generalno”, ocenio je Korhec.

On je dodao i da su predstavnici Ma?arskog pokreta zastupali dijalog i da takav stav i dalje zastupaju, ali i da je o?igledno da su sami u tom naporu.

“O?igledno predsednik SVM misli da je sila najbolji na?in rešenja za pluralizam. Svako ko je stigao do ove ta?ke nužno je propao u politi?kom smislu i mislim da ako se ovako nastavi ni za koga ne?e biti dobro”, naveo je Korhec.

Na pitanje kako ?e odbornici nove frakcije u Skupštini Subotice ubudu?e nastupati, Korhec je kazao da se o tome još uvek nije razgovaralo, te da ne treba ništa prejudicirati.

“O tome ?e odluku doneti ta poslani?ka grupa. Ali ako pogledamo primer narodnog poslanika Lasla Varge onda je ishod tog disciplinskog postupka sasvim izvestan. Svakako da ?e odbornici kao i Ma?arski pokret razmotriti sve opcije kako dalje da nastupamo”, objasnio je on.

Upitan da li o?ekuje inicijativu za smenu Malglaija, Tamaš Korhec je istakao da u to nema uvid, ali i da ako “Ištvan Pastor ima snage da smeni Maglaija, on ?e u?initi sve da u tome i uspe”.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!