Mađarski pokret i DZVM u koaliciji na svim nivoima

12 Mar 2016

Jene Maglai kandidat za gradonačelnika Subotice

Ma?arski pokret i Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara (DZVM) iza?i ?e na izbore u koaliciji na svim nivoima.

Na republi?kim izborima naziv liste je Ma?arski pokret – da promenimo! – DZVM, a na pokrajinskim Ma?arski pokret za autonomiju – dr Tamaš Korhec – DZVM – Aron ?onka, navodi se u saopštenju za javnost nakon potpisivanja koalicionog sporazuma.

Kandidat za gradona?elnika ove koalicije na izborima u Subotici bi?e aktuelni gradona?elnik Jene Maglai, koji je nedavno isklju?en iz saveza vojvo?anskih Ma?ara, kao i još nekoliko desetina ?lanova SVM-a koji su prethodno pristupili Ma?arskom pokretu.

U Novom Sadu ova koalicija ?e nastupiti na listi koju predvodi Demokratska stranka.

Ma?arski pokret i DZVM ?e u Senti, Kanjiži, Ba?koj Topoli, Adi, Be?eju i Somboru imati samostalnu ma?arsku listu, sa zajedni?kim kandidatom za gradona?elnika.

Ma?arski pokret je organizacija koju su osnovali bivši potpredsednik SVM-a Laslo Varga, koji je isklju?en iz te stranke, i Tamaš Korhec, nekadašnji predsednik Nacionalnog saveta Ma?ara.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!