Mađarski pokret: Gradonačelnik Sente forsirao Industriju mesa Matijević

29 Sep 2015

Pokušali državnu zemlju da daju u zakup Matijeviću umesto poljoprivrednicima

Nevladina organizacija Ma?arski pokret zatražila je od Saveza vojvo?anskih Ma?ara da preispita odgovornost gradona?elnika Sente i potpredsednika te stranke Rudolfa Cegledija u vezi sa davanjem državnog zemljišta u zakup preduze?u Poljoprivreda iz tog grada, koje je u vlasništvu Industrije mesa Matijevi?.

Ma?arski pokret je u saopštenju za javnost naveo da je u protekle dve sedmice “isplivala afera” tokom koje su Cegledi i njegov zamenik Ferenc Borbej sve u?inili da bi 2.417 hektara državne zemlje, umesto lokalnih proizvo?a?a, i dalje koristilo preduze?e Poljoprivreda Senta.

Privredni sud u Subotici je ustanovio da je lokalna samouprava u Senti nadležna za izdavanje tih 2.417 hektara državne zemlje, i odbio je molbu preduze?a Poljoprivreda Senta i Industrije mesa Matijevi? da se privremenom merom obaveže lokalna samouprava u Senti da izuzme iz procesa davanja u zakup pomenutu površinu.

Ma?arski pokret je pozvao gradona?elnika Sente da odmah stavi van dejstva odluku o izuzimanju iz procesa davanja u zakup 2.417 hektara državne zemlje i da odmah završi davanje u zakup proizvo?a?ima koji su se javili na javni oglas od 2. septembra.

Cegledi je ju?e saopštio da ?e se davanje zemlje u zakup uz u?eš?e lokalnih proizvo?a?a održati do 15. oktobra.

“Za sada se ?ini da ?e lokalni proizvo?a?i odneti pobedu. Nadamo se da ?e i ostati tako”, naveo je Ma?arski pokret.

Re? je o nevladinoj organizaciji koju su osnovali nekadašnji visoki funkcioneri SVM-a Tamaš Korhec, Laslo Varga i Laslo Joža, a me?u osniva?ima je i aktuelni gradona?elnik Subotice i funkcioner SVM-a Jene Maglai.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!