Mađarski parlament usvojio sporni ustavni amandman

12 Mar 2013

Izmene su usvojene sa 265 glasova "za" i 11 "protiv", uz 33 uzdržana glasa, u parlamentu u kojem dvotrećinsku većinu ima konzervativna stranka Fides premijera Viktora Orbana

Ma?arski poslanici u ponedeljak uve?e su velikom ve?inom usvojili sporne izmene Ustava kojima se, prema tvrdnjama kriti?ara, ugrožavaju demokratska prava i slobode i kojima se na snagu vra?aju odredbe što je ranije poništio Ustavni sud.

Amandman, pored ostalog, oduzima Ustavnom sudu veliki deo ovlaš?enja, spre?avaju?i ga da odlu?uje o meritumu i ograni?avaju?i ga da razmatra samo slu?ajeve pre stupanja na snagu novog Ustava, 1. januara 2012.

Izmene su usvojene sa 265 glasova “za” i 11 “protiv”, uz 33 uzdržana glasa, u parlamentu u kojem dvotre?insku ve?inu ima konzervativna stranka Fides premijera Viktora Orbana.

Amandman su pored Orbanove stranke podržali i poslanici Hriš?anskih demokrata, kao i tri nezavisna poslanika. Evropska unija i SAD, ali i brojni pravni stru?njaci i organizacije za ljudska prava oštro su kritikovali sporni amandman.

Nekoliko stotina demonstranata ispred parlamenta zahteva od predsednika države Janoša Adera da uloži veto na amandman. Ader je saveznik stranke Fides.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!