Mađarski parlament odobrio dogovor s Rusijom o nuklearci

07 Feb 2014

Za sporazum su glasali poslanici vladujućeg Fidesa i ekstremno desničarske opozicione stranke Jobik, dok je većina poslanika s levice bila protiv

Ma?arski parlament odobrio je sporazum s Rusijom o izgradnji dva reaktora u jedinoj ma?arskoj nuklearnoj elektrani.

Rusija ?e, prema tom sporazumu, pozajmiti Ma?arskoj do 10 milijardi evra – što je oko 80 osto troškova izgradnje, dok ?e 40 odsto poslova obaviti ma?arski dostavlja?i i izvo?a?i.

Za sporazum su glasali poslanici vladuju?eg Fidesa i ekstremno desni?arske opozicione stranke Jobik, dok je ve?ina poslanika s levice bila protiv.

Vlada Ma?arske navodi da ?e proširenje nuklearne elektrane u gradu Paks, koja daje oko 40 odsto elektri?ne energije u toj zemlji, smanjiti energetsku zavisnost Ma?arske i sniziti cenu struje, dok kriti?ari navode da ?e se pove?ati uticaj Rusije u energetskom sektoru pošto Ma?arska ve? uvozi ve?inu gasa iz te zemlje.

Protivnici sporazuma tako?e navode da je Rusija obe?ala da ?e ukloniti nuklearni otpad iz tog postrojenja, ali da ga može vratiti u Ma?arsku posle 20 godina, kao i da postoji klauzula prema kojoj Rusija ima re? u odre?ivanju cene struje iz nuklearne elektrane.

Tokom glasanja su izba?ena ?etiri poslanika zelene stranke “Politika može biti druga?ija”, pošto su ometali glasanje. Ekološke grupe kažu da zbog sporazumom s Rusijom, Ma?arska ne?e mo?i da investira u obnovljive izvore energije.

Paks ima ?etiri reaktora napravljena u Sovjetskom Savezu koja rade od 80-tih godina. O?ekuje se da ?e njihov 30-godišnji radni vek biti produžen za 20 godina.

Dva nova reaktora koja bi trebalo da budu gotova do 2023. dava?e 1,2 gigavata pored dva gigavata koje daju postoje?i reaktori.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!