Mađarske stranke razjedinjeno na izbore

07 Feb 2014

Ko će preći prirdoni prag?

Šest politi?kih partija ma?arske nacionalne manjine iza?i ?e na predstoje?e izbore samostalno ili u razli?itim koalicijama.

Savez vojvo?anskih Ma?ara, najve?a stranka te nacionalne zajednice, saopštila je ranije da ?e na izbore iza?i samostalno i da je cilj da osvoji pet poslani?kih mandata, kao i na izborima 2012. godine.

Za manjinske stranke i koalicije na izborima ne važi census, ve? prirodni prag. Prirodni prag se izra?unava tako što se ukupan broj važe?ih glasova na izborima podeli sa 250, koliko ima poslanika u Skupštini Srbije. Na primer, ukoliko na izbore iza?e ?etiri miliona gra?ana, prirodni prag za jedan poslani?ki mandat bi?e 16.000 glasova.

Tri stranke ma?arske nacionalne zajednice na izbore ?e iza?i u koaliciji “Lista nacionalnih zajednica”. Dogovor o formiranju te liste postignut je ju?e u Subotici a koaliciju ?e ?initi: Pokret ma?arske nade, Ma?arski gra?anski savez, Partija ma?arske sloge, Bošnja?ka demokratska zajednica (BDZ), Demokratska zajednica Hrvata. Listu ?e predvoditi Emir Elfi? iz BDZ-a, a sli?na koalicija je na izborima 2012. godine osvojila 25.000 glasova i jedan mandat. Za drugi mandat nedostajalo im je oko hiljadu glasova. Demokratska stranka vojvo?anskih Ma?ara (DSVM) nije želela da pristupi toj koaliciji, jer je ocenila da ne postoji jasan koncept manjinske autonomije. Za sada nije poznato na koji na?in ?e DSVM iza?i na izbore.

Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara pregovara o zajedni?kom nastupu sa blokom stranaka okupljenih oko bivšeg predsednika Demokratske stranke i Srbije Borisa Tadi?a, u kojem su i stranka Zajedno za Srbiju, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zajedno za Vojvodinu.

(Autonomija/Beta) 

Podelite ovu stranicu!