Mađarska uvodi u škole “patriotski i vojni” program

07 Aug 2017

Najavljeno je i otvaranje oko 200 streljana, gde bi se deca obučavala

Ma?arska konzervativna vlada planira u škole da uvede obavezno vojno obrazovanje, ali ne umesto fizi?kog vaspitanja, rekao je u ponedeljak jedan zvani?nik.

U “patriotskom i vojnom obrazovanju” re? je o “sadržaju, o percepciji života, sli?no kao što to daju istorija i geografija”, rekao je državni sekretar za obrazovanje Zoltan Maruša.

Vlada premijera Viktora Orbana donela je odluku krajem jula o uvo?enju vojne komponente u predmet telesne i zdravstvene kulture. Taj je potez naišao na kritike sindikata u?itelja i roditelja, koji su zabrinuti da ?e škole biti militarizovane.

Njihovu bojazan dodatno je poja?ala najava otvaranja oko 200 streljana, gde bi se deca obu?avala. Neke ma?arske škole ve? imaju vojnu obuku kao izborni predmet.

(N1)

Podelite ovu stranicu!