Mađarska proširuje kampanju protiv migranata

14 Aug 2015

Mađarska će proširiti svoju antiimigrantsku kampanju i na zemlje poput Grčke, Makedonije i Srbije, koje su tranzitne tačke za više od 120.000 migranata pristiglih u Mađarsku ove godine

Ma?arska ?e proširiti svoju antiimigrantsku kampanju i na zemlje poput Gr?ke, Makedonije i Srbije, koje su tranzitne ta?ke za više od 120.000 migranata pristiglih u Ma?arsku ove godine, saopštila je Budimpešta.

Šef kabineta ma?arskog premijera Janoš Lazar rekao je da Vlada želi da “uvjeri migrante da ne vrijedi da ulaze u Ma?arsku” jer gradi ogradu na granici sa Srbijom i da su od 1. avgusta uvedene oštrije regulative.

Prema njegovim rije?ima, cilj kampanja je i “rasturanje ruta organizovane trgovine ljudima, koja vodi kroz Ma?arsku do EU”.

On je naglasio da je Vlada došla na ideju iz sli?ne kampanje koju je na Balkanu vodila Njema?ka.

“Želimo da migrante obavijestimo da krijum?ari uzimaju njihov novac, a da, najvjerovatnije, što se ti?e Ma?arske, ne mogu da ispoštuju obe?anja”, dodao je Lazar.

Detalji kampanje bi?e dogovoreni na sastanku Vlade 18. avgusta.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!