Mađarska potpuno zatvorila granicu prema Srbiji

14 Sep 2015

Nelegalni prelazak granice će se tretirati kao zločin za koji je kazna zatvor ili protjerivanje, najavljuje Orban

Ma?arska policija, uz pomo? vojske, blokirala je prijelaz kojim su izbjeglice proteklih dana dolazile iz Srbije i koji je bio njihov posljednji koridor na putu prema Zapadnoj Evropi.

Osim zatvaranja granice, blokiran je i zra?ni prostor u pograni?nom pojasu, odnosno u krugu od 20 kilometara duž granice sa Srbijom i na visini do 1.350 metara

Zatvaranje zra?nog prostora, koje ?e ostati na snazi do daljeg, ne?e utjecati na me?unarodne putni?ke letove, navode iz ma?arske Administracije za nacionalni saobra?aj.

“Ma?arska time želi da spre?i letove dronova, kojih je i danas bilo jako puno, ali i sportskih i poljoprivrednih aviona”, javlja Al Jazeerin reporter ?or?e Kosti?.

Premijer Ma?arske Viktor Orban ve?eras je najavio i mogu?nost uvo?enja vanrednog stanja što ?e otežati ionako težak put na kojem su izbjeglice ve? mjesecima.

“U prakti?nom smislu, Vlada ?e imati punu kontrolu nad radom policije i vojske, mo?i ?e da deluju koriste?i suzavac, gumene metke i vodene topove bez bilo kakve najave. Orban je najavio da ?e se vanredna situacija uvesti skoro 99 odsto”, javlja Kosti?.

Nova pravila od pono?i

Izbjegli?ka kolona prethodno je zaustavljena na pruzi, nakon ?ega je postavljena ži?ana ograda izme?u betonskih stubova i dovu?en teretni vagon kojim je granica bukvalno zape?a?ena. Nelegalni prelazak ma?arske granice od sutra ?e biti oštro kažnjavan – zatvorom ili deportacijom.

“Po?eli su to raditi sedam sati pre roka. U pono? ?e prolaz biti potpuno zatvoren, jer Ma?arska menja krivi?ni zakon po kojem ?e odgovarati svako ko pokuša pre?i granicu ili ošteti ogradu”, javlja Kosti?.

U me?uvremenu je Orban najavio nova pravila za izbjeglice koja stupaju na snagu u pono?.

“Namijenjena su za ja?anje zaštite ma?arskih granica. Od sutra, nelegalni prelazak granice ne?e se tretirati kao kršenje zakona, nego zlo?in koji ?e se kažnjavati zatvorom ili protjerivanjem”, upozorio je Orban.

Ma?arska policija po?ela je usmjeravati izbjeglice prema grani?nom prijelazu “Horgoš 2” preko kojeg u manjim grupama prelaze granicu.

Rekordan broj prelazaka

Rekordnih 5.809 izbjeglica prešlo je, samo u jednom danu – tokom nedjelje, iz Srbije u Ma?arsku, potvrdila je ma?arska policija dan uo?i stupanja na snagu odluke o potpunom zatvaranju granice sa Srbijom.

Al Jazeerin ?or?e Kosti?, koji se nalazi u mjestu Roszke, gdje su prvi ma?arski kampovi za prihvat izbjeglica nakon što u?u u tu zemlju, javlja kako je situacija danas nešto povoljnija nego što je bila proteklih dana.

“Iako je najmanje 5.800 izbjeglica ušlo u zemlju u protekla 24 sata, a od jutros 3.000 njih, situacija je nešto povoljnija. Najve?a razlika je u tome što je mnogo više policije i vojske. Imali smo prilike da vidimo i nekoliko Hummera koji polako dolaze na ovaj prostor, a videli smo i transportere”, javlja Kosti?.

“Bilo je dosta kritika na uslove u kampovima, posebno da je dosta prljavo i da je loša higijena. Danas je tamo prili?no prazno, pa postoje glasine da su ma?arske vlasti organizovano prevezle izbeglice – ili u Budimpeštu, ili do granice sa Austrijom”, javlja Kosti?.

Olakšati stanje u kampovima

Elhadj As Sy iz Me?unarodne federacije Crvenog krsta. kaže da ljudi pješke prelaze kilometre – sa djecom, gladni, žedni – u potrazi za nadom i dostojanstvom.

“Nije na nama da objašnjavamo te strahote, nego da vidimo šta možemo u?initi da im olakšamo, da im pomognemo s osnovnim potrepštinama, da ih zaštitimo i pružimo im ruku humanosti”, ukazuje on.

“S obzirom na dug put koji su ovi ljudi prošli, naj?eš?e se suo?avamo s bolovima u nogama, žuljevima i sve ?eš?im prehladama”, navodi Gabriella Kasa iz ma?arskog Crvenog krsta.

Komesarijat za izbjeglice i migracije Srbije potvrdio je u ve?ernjim satima kako je na granici sa Ma?arskom, na potezu oko pruge, 100-ak izbjeglica, a na grani?nom prijelazu “Horgoš 2” njih 300-ak.

“Kroz Srbiju se kre?e oko 1.000 migranata. U Predprihvatni centar u Miratova?kom polju oko 18:30 ?asova stiglo je 1.200 migranata. U Prihvatnom centru u Preševu trenutno se nalazi 500 migranata, u Beogradu ih je oko 300, a na Humanitarnom punktu u Kanjiži 50”, potvr?eno je iz Komesarijata.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!